Ga naar de hoofdinhoud
BOEK

Het kleine helpen

Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen

Dit praktijkboek reikt concrete handvatten aan voor¬†praktijkwerkers die de buurtnetwerken van sociaal ge√Įsoleerde ouderen willen versterken. Onder deze brede omschrijving kunnen veel initiatieven schuilgaan. De gemeenschappelijke deler is het bevorderen van¬†wederzijdse steun in een straat, wijk of dorp tussen sociaal ge√Įsoleerde ouderen en andere buurtbewoners.

Bestel het boek hier

Het gaat niet om vrijwilligerswerk, maar om het stimuleren van wederzijdse steun in een straat, wijk of stad. De doelstelling is sociaal ge√Įsoleerde ouderen¬†uit hun isolement te halen of te¬†voorkomen dat ze in structureel isolement belanden. Dat doen we door in te zetten op wat de ouderen graag doen en ze te betrekken in buurtnetwerken waar mensen elkaar steunen. Dat kan alle vormen aannemen. Van boodschappen doen, een broek verstellen, samen een wandeling maken, samen een spelnamiddag organiseren tot elkaar een luisterend oor bieden.

Deze publicatie is voor praktijkwerkers in zorg en welzijn: centrumleiders van lokale dienstencentra, seniorenconsulenten, ouderenbeleidscoördinatoren, sociaal werkers en beleidsmedewerkers van een OCMW of gemeente, opbouwwerkers, medewerkers van mutualiteiten, armoedeorganisaties, enzovoort.

cover_het kleine helpen

Auteurs

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan. 

Onderzoeker

Liesbet Lommelen

Gefascineerd door praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek & de zoektocht naar werkende elementen die inzetten op het verbinden of ondersteunen van mensen, warm hart voor kwetsbare ouderen, krijgt energie van aha erlebnissen.