Ga naar de hoofdinhoud
Graduaat

Basisverpleegkunde

Lesplaats Duffel (SNOR)

Nederlands

 • Je bent student of deeltijds aan het werk en wil een toekomst als basisverpleegkundige.
 • Wij bieden een dagopleiding en een opleiding op maat van de werkende student.
 • Beide opleidingen zijn identiek, bij de opleiding voor werkenden worden de lessen zo gepland dat het mogelijk is om je opleiding te combineren met een deeltijdse job.
 • We starten onze opleiding begin september én februari.
 • We dompelen je onder in de verpleegkundige wereld. De helft van je opleidingstijd ben je op de werkvloer.
 • Je geniet van een sterke studiebegeleiding en ook op stage sta je er niet alleen voor. Je stagebegeleider komt wekelijks 3 uur langs om met jou te werken.
 • Een leerstoornis/leerhindernis? Je hebt geen attest nodig! Onze toetsen, cursussen en lessen zijn zo opgesteld dat ze toegankelijk zijn voor iedereen.
 • We leiden je op tot een basisverpleegkundige van de toekomst, klaar voor een job in een steeds evoluerend zorglandschap.
SNOR duffel

Bekijk onze verschillende trajecten

Basisverpleegkunde

 • Je geniet van een sterke studiebegeleiding en ook op stage sta je er niet alleen voor. Je stagebegeleider komt wekelijks 3u langs om met jou te werken.
 • Een leerstoornis? Je hebt geen attest nodig! Onze toetsen, cursussen en lessen zijn zo opgesteld dat ze toegankelijk zijn voor iedereen.

Praktische informatie

 • Waar

  Op de campus

Programma

Fase 1 | De opleiding start met de module Initiatie Basisverpleegkunde. Deze module duurt 18 weken. Je maakt kennis met het verpleegkundig beroep en zet meteen ook je eerste stappen in de verpleegkundige wereld. Als je van de module Initiatie Basisverpleegkunde het deelcertificaat behaalt, stroom je door naar de tweede module Basisverpleegkundige Basiszorg. Ook deze module duurt 18 weken. Tijdens deze module ontwikkel je verpleegkundige basisvaardigheden zoals communicatie, wondzorg en inspuitingen. Na het afronden van deze module kan je je laten registreren als zorgkundige.

Tijdens schooljaar 2023-2024 geven we het curriculum en de organisatie van de nieuwe opleiding basisverpleegkunde progressief vorm. 

OPBOUW Fase 2 en 3 HBO5 Verpleegkunde schooljaar 2023-2024 : 

Fase 2 | Het tweede opleidingsjaar bestaat eveneens uit 2 modules: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg en Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens deze modules leer je de taken van een verpleegkundige in specifieke zorgsectoren zoals het ziekenhuis, een geriatrische zorgsetting en de geestelijke gezondheidszorg.

Fase 3  | De eindmodule Toegepaste Verpleegkunde duurt 36 weken. Het toepassen van je kennis en vaardigheden, het coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal. Na deze vijfde module behaal je het diploma van gegradueerde verpleegkundige.

Fase 1 | 

Initiatie Verpleegkunde

 • Communicatie 1
 • EHBO
 • Houding en mobiliteit
 • Hygiëne en infectiepreventie 1
 • Ik (k)en mezelf 1
 • Klinisch redeneren 1
 • Recht 1
 • Spijsvertering 1
 • Uitscheiding 1
 • Verpleegkundig rekenen 1
 • Vitale parameters
 • Zingeving en waarden in de zorg 1

Verpleegkundige Basiszorg

 • Communicatie 2
 • Geneesmiddelen 1
 • Geneesmiddelen 2
 • Hygiëne en infectiepreventie 2
 • Ik (k)en mezelf 2
 • Klinisch redeneren 2
 • Ouderenzorg 1
 • Psychiatrie 1
 • Psychologie
 • Verpleegkundig rekenen 2
 • Wondzorg 1
 • Zingeving en waarden in de zorg 1

Fase 2 | 

Oriëntatiemodule algemene gezondheidszorg

 • Bloed en infuustherapie 1
 • Communicatie 3
 • Endocrinologie
 • Heelkunde
 • Ik (k)en mezelf 3
 • Klinisch redeneren 3
 • Moeder en kind
 • Recht 2
 • Verpleegkundig rekenen 3
 • Wondzorg 2
 • Zingeving en waarden in de zorg 3

Oriëntatiemodule ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

 • Communicatie 4
 • Ik (k)en mezelf 4
 • Klinisch redeneren 4
 • Netwerkzorg
 • Neurologie
 • Ouderenzorg 2
 • Psychiatrie 2
 • Psychofarmaca
 • Spijsvertering 2
 • Uitscheiding 2
 • Verpleegkundig rekenen 4
 • Zingeving en waarden in de zorg 4

Fase 3 | 

Toegepaste Verpleegkunde

Vast vakkenpakket

 • Cardiologie
 • Communicatie 5
 • Crisisinterventie
 • Gynaecologie
 • Ik (k)en mezelf 5
 • Nefrologie
 • Oncologie
 • Ouderenzorg 3
 • Pneumologie
 • Psychopathologie en begeleiding 1 en 2
 • Recht 3
 • Thuiszorg
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Zingeving en waarden in de zorg 5
 • Zorg voor levenseinde
 • Zorg voor mensen met een beperking

Keuzevakken

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Forensische psychiatrie en voorzieningen in de psychiatrie
 • Behandelmodellen in de psychiatrie
 • Medische beeldvorming–OK
 • Onco-Pneumo-Cardio-Hemato
 • Het zal je maar overkomen
 • Mensen met een beperking (verdieping)
 • Specifieke Ouderenzorg
 • Coachen en leidinggeven

Contacteer de opleidingsmanager als je deze opleiding wil starten in februari. 

Onze troeven

Voor studenten en deeltijds werkenden

We bieden een dag- en duale opleiding aan. Deze zijn identiek, maar de lessen van de duale opleiding worden zo georganiseerd dat je de opleiding kan combineren met een deeltijdse job.

Begeleiding op maat

De zorg op school wordt gewaarborgd door elk teamlid. Heeft de student nood aan extra ondersteuning dan kan deze terecht bij het Veerkrachtteam. Dit team omvat de dienst taalbegeleiding, studiebegeleiding en psychosociale begeleiding.

100% werkzekerheid

Als gegradueerde basisverpleegkundige kan je meteen aan de slag in het werkveld. Onze studenten worden vaak tijdens hun stages reeds aangesproken om na hun opleiding te starten in vast dienstverband.

In de praktijk

Ongeveer de helft van de opleiding bestaat uit stages in het werkveld, waar je de aangeleerde technieken en vaardigheden kan inoefenen in de praktijk. Best wel spannend, maar je staat er niet alleen voor. Ook tijdens de stageweken is de afstand tussen jou en de school klein. Ongeveer 3u/week komt een stagebegeleider van de school met je werken op de werkvloer. Hij/zij geeft je na het uitvoeren van de zorg meteen feedback waarmee je aan de slag kan. Het aantal stage-uren is in beide opleidingsvormen (dagonderwijs of opleiding voor deeltijds werkenden) identiek. Onze school heeft een vijftigtal stagepartners in een straal van 40km rond Duffel. Studenten kiezen hun stageplaats niet zelf, maar bij de duale opleiding is het wel mogelijk een deel van je stage te volgen op je huidige werkplaats. 

Go international

Heb je zin in een avontuur in het buitenland? Dat kan! Tenminste als je voldoet aan alle criteria. Een beperkt aantal van onze laatstejaars kunnen dankzij Erasmus+ stage lopen in het buitenland. (Europa) Niet alleen een leerrijke maar ook een onvergetelijke ervaring.

zigzag

Overtuigd? Schrijf je in!

Inschrijven

Ook interessant

Professionele bachelor

Voedings- en Dieetkunde

Geen hypes en mythes over voeding, maar echte wetenschap.
Afstudeerrichting van de Professionele bachelor Organisatie en Management

Health Care Management

Een brede basis om mee te werken in een ziekenhuis, een artsenpraktijk, in een farmaceutisch bedrijf ...