Ga naar de hoofdinhoud

Psychologie en technologie

Project Psychologie en technologie

Het gebruik van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg kreeg door de Coronacrisis een onverwachte en abrupte boost. In het bijzonder beeldbellen werd massaal geadapteerd, in een sector die voordien uiterst terughoudend keek naar technologische toepassingen. De omslag bracht frustraties en hiaten aan het licht, maar biedt ook potentieel. Veel hulpverleners exploreren bij mondjesmaat verschillende vormen van technologie, al stellen ze daar wel bij vast dat gewenste toepassingen vaak nog ontbreken of dat het inzetten van toepassingen binnen een Vlaamse context vaak (letterlijk en figuurlijk) vertaalwerk vereist.

Datum

Van tot

Supported by

Onderwijs Vlaanderen (PWO)

Binnen de onderzoekslijn Psychologie en technologie is al uitgebreide expertise opgebouwd rond de mogelijkheden die technologie biedt en de methodieken waarmee die optimaal kunnen worden benut. In het kader van dit PWO-project worden concrete praktijktoepassingen op zowel korte als middellange termijn opgezet. Enerzijds kunnen we daarbij meteen gebruik maken van onze aanwezige expertise, maar de verschillende activiteiten die worden opgezet met academische en werkveldpartners hebben anderzijds ook als doel om de theoretische onderbouwing en algemene evidentie van deze benaderingen verder te onderzoek, om zo de Vlaamse sectoren van welzijn en geestelijke gezondheid technologische toepassingen beter te laten benutten.

Doelstelling

De diversiteit aan technologievormen vertaalt zich in verschillende onderzoekstopic, meerbepaald:

  1. Het huidige aanbod versterken met gespecialiseerde online platformen met een stevige theoretische en/of technologische onderbouwing om blended mee te werken.
  2. De drempel voor hulpverleners verlagen om zelf in eigen beheer aan de slag te kunnen met immersieve technologieƫn zoals fotorealistische VR en AR.
  3. Het exploreren van de mogelijkheden die conversationele artificiƫle intelligentie (AI) kan bieden, zowel binnen welzijn, als binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg.
  4. Hulpverleners de nodige kennis en vaardigheden aanrijken om bovenstaande technologie (en meer) optimaal in te zetten.

Team

Coƶrdinator Onderzoekslijn

Tom Van Daele

Tom Van Daele (PhD) is onderzoekcoƶrdinator Psychologie en technologie bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als klinisch psycholoog doet hij onderzoek naar de toegevoegde waarde van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoeker

Sylvie Bernaerts

Sylvie Bernaerts (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Haar expertise ligt in de inzet van immersieve technologie in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Onderzoeker

Nele De Witte

Nele De Witte (PhD) isĀ onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze heeft expertise in onder andere wearables en XR.Ā Daarnaast is ze de wetenschappelijk coƶrdinator van LiCalab.

Onderzoeker

Eva Van Assche

Eva Van Assche (PhD) is docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze focust op hoe digitale toepassingen (bv. applicaties) bijdrage kunnen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg.

Valorisatiemedewerker - onderzoeker

Fien Buelens

Fien Buelens (MSc) is onderzoeker en valorisatiemedewerker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Vanuit haar expertise faciliteert ze de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Gerelateerde onderzoekslijnen