Ga naar de hoofdinhoud

Praktische informatie

3 opleidingsconcepten


Wij bieden 3 opleidingsconcepten aan om leraar lager onderwijs te worden:

  1. Educatieve Bachelor Lager Onderwijs Campus Turnhout

  2. Educactieve Bachelor Lager Onderwijs Campus Vorselaar
  3. Verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs Campus Vorselaar*
    1. optie werkplekleren (WPL)
    2. optie leraar-in-opleiding (LIO)

* Deze verkorte opleidingen zijn toegankelijk voor studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. 

Informatie stages 2024-2025


Meer informatie over de specifieke stages die georganiseerd worden in 2024-2025 vindt u in dit document en via de knoppen onderaan deze pagina.

De stagekalenders geven een overzicht van alle stagedata voor alle trajecten. De gekleurde vakjes geven de stagedagen aan.

In het stagevademecum vindt u meer info over ons praktijkconcept, toelichting bij het specifieke opleidingsconcept, een omschrijving van de invulling en de organisatie van elk stagetraject en afspraken in geval van onregelmatigheden. Opgelet! Het stagevademecum voor 2024-2025 is nog in opmaak en wordt beschikbaar gesteld bij de start van het nieuwe schooljaar.

Dienstbetoon en ondersteuning bij openluchtklassen

Stelt u voldoende klassen open? Dan kunt u een aanvraag indienen voor vervangingen tijdens bijscholingen en voor begeleiding bij openluchtklassen.

Vervangingen

Indien u hiervoor in aanmerking komt, contacteren wij u in september om dit te melden. U kunt ons vervolgens een overzicht bezorgen van de data waarop er leerkrachten op bijscholing zijn en u vervanging wenst. Wij zorgen voor een intekenlijst voor studenten. We kunnen niet garanderen dat alle vervangingen ingevuld worden (lessenroosters, activiteiten ...). Wekelijks kunt u een update bekijken op dit stageportaal. Hier vindt u alle informatie.

Begeleiding openluchtklassen

Bij het openstellen van stageklassen in het stageportaal voor stage-aanvragen kunt u uw aanvraag voor begeleiding van openluchtklassen ingeven. Wij bekijken de haalbaarheid van uw aanvraag in functie van de periode van de openluchtklas en de beschikbaarheid van de studenten. Als uw aanvraag door de hogeschool aan een student wordt toegewezen, dan neemt de student contact met u op. 

Stagecoördinator campus Turnhout

Stagecoördinator campus Vorselaar