Ga naar de hoofdinhoud

Grensoverschrijdend gedrag

Project

Safe Para Sport Allies

Safe Para-Sport Allies is een samenwerkingsproject tussen G-sport Vlaanderen, Thomas More en de Landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een beperking. In dit project wordt een vorming ontwikkeld voor trainers van G-sporters om te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. 

SPSA

Onderzoek toont aan dat sporters met een beperking meer risico lopen op intimidatie en grensoverschrijdend gedrag dan sporters zonder een beperking. Daarom dienden G-sport Vlaanderen, de Thomas More Hogeschool en een Nederlandse partner LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, samen een project in bij Erasmus+. 

Er wordt voortgebouwd op de kennis en ervaring van het bestaande Safe Sport Allies project waarbij Thomas More Hogeschool één van de trekkers is. Het Safe Para-Sport Allies (SPSA) project wil de vertaalslag maken naar trainers en begeleiders van sporters met een verstandelijke beperking (VE) en/of sporters met een hersenverlamming (CP of cerebrale parese). We richten ons in de eerste plaats op de trainers en begeleiders, ze spelen namelijk een cruciale rol in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Via een vorming op maat zullen we hen ondersteunen om signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen en gepast te reageren.

SPSA logo

Doel

Volgende doelstellingen werden in dit project vooropgesteld:

  1. trainers en begeleiders van G-sporters (VE/CP) interviewen omtrent hun noden om een veilig klimaat te cre√ęren,‚Äč
  2. kennis vergroten over intimidatie en misbruik in G-sport (VE/CP),
  3. trainers en begeleiders van G-sporters (VE/CP) ondersteunen bij het herkennen van signalen van intimidatie en misbruik,
  4. stimuleren van positief coach-omstandergedrag.
SPSA Intervention report.pdf
.pdf
Download
SPSA Intervention report_English version.pdf
.pdf
Download

Onderzoekers

Onderzoeker

Helena Verhelle

Helena Verhelle is een onderzoeker bij  de onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat, onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als criminoloog werkt zij mee aan onderzoek naar  grensoverschrijdend gedrag in de sport en het hoger onderwijs.

Onderzoeker

Karolien Adriaens

Karolien Adriaens (PhD) is een onderzoeker bij  de onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat, onderzoeksgroep Mens en Welzijn.  Als klinisch psycholoog werkt zij mee aan projecten over grensoverschrijdend gedrag in de sport en kindermishandeling.

Onderzoeker

Tine Vertommen

Tine Vertommen (PhD) is onderzoekscoördinator Veilig leef- en sport klimaat bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als criminoloog doet zij onderzoek naar de prevalentie en preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

Gerelateerde onderzoekslijnen