Ga naar de hoofdinhoud
Project

ValoReSect

Valorisatie van het restsubstraat van insecten

Datum

Van tot

Supported by

Projectdoel

ValoReSect  heeft  als doel om in Vlaanderen een keten ter valorisatie van het restsubstraat van insecten op te zetten. Dit door de sector via casestudies te informeren over de wettelijke vereisten alsook de financiële en praktische haalbaarheid om het restsubstraat van insecten tot duurzame grondstof voor de productie van bodemverbeteraars of meststoffen te verwerken.

Om valorisatie van restsubstraat van insecten te realiseren, zal het volgende in kaart worden gebracht:

  1. Economische rendabiliteit van alternatieve verwerkingsprocessen
  2. Veiligheid en kwaliteit van het verwerkte eindproduct
  3. Rol van de verschillende actoren in de valorisatieketen 

Objectieven

Naast vergisting en compostering zullen 3 alternatieve verwerkingstechnieken worden onderzocht, namelijk 1) thermisch drogen,2) pelletiseren en 3) pyrolyse of 4) een combinatie van deze technieken. Voor elk van deze methoden zal er een casestudie uitgewerkt worden. Er zal specifiek gewerkt worden met de restsubstraten van meelwormen  en zwarte soldatenvlieg. De casestudies zullen antwoord bieden op 3 concrete vragen:

  • FinanciĂ«le en praktische haalbaarheid van alternatieve verwerkingstechnieken op pilootschaal
  • Conformiteit van het verwerkt restsubstraat aan de wetgeving
  • Economische meerwaarde van restsubstraat als grondstof:
    • Fysicochemische eigenschappen
    • Plantengroeiproeven

Projectresultaten

Hieronder worden de projectresultaten van ValoReSect vrij ter download aangeboden. Dit betreft het eindverslag, de verslagen van de anaerobe vergistingsproeven met meelwormenfrass & frass van zwarte soldatenvlieglarven (BSF).

Een andere output van het ValoReSect-project is de beslissingsmatrix (invul excelbestand). Deze heeft als doel te informeren over en assisteren bij het valoriseren van insectenfrass en kan voornamelijk ingezet worden door insectenkwekers.  De matrix voorziet gebruikers van informatie over onder andere de potentiële milieu-impact, chemische/biologische normen en financiële haalbaarheid. Meer informatie over hoe je deze tool gebruikt, vind je op het eerste tabblad van het bestand ('How to'). Je kan de beslissingsmatrix via deze link downloaden.

meelwormen
Eindrapport ValoReSect
.pdf
Downloaden
meelwormen frass
Verslag vergisting meelwormen frass
.pdf
Downloaden
BSF frass
Verslag vergisting BSF-frass
.pdf
Downloaden

met de steun van

VLAIO

FFPIDI (Fédération Française des producteurs importateurs d'insectes)

Samagro

Protix B.V.

Nusect bv

i-Delta

 

Gerelateerde onderzoekslijnen