Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzame mobiliteit

Project

Ideale acceleratie voor hybride voertuigen

Er is een enorme toename van het aantal hybride voertuigen in België en Europa. De nieuwe hybride aandrijflijnen gaan steeds meer naar een full-hybride aandrijflijn. De mild hybriden leveren immers onvoldoende daling op van de CO2 uitstoot. In dit onderzoek brengen we het acceleratieverbruik bij deze verschillende vormen van hybride wagens in kaart.

Datum

Van tot

Supported by

Wat

Er is een enorme toename van het aantal hybride voertuigen in België en Europa. De nieuwe hybride aandrijflijnen gaan steeds meer naar een full-hybride aandrijflijn. De mild hybriden leveren immers onvoldoende daling op van de CO2 uitstoot. Er is dus onderzoek nodig om het acceleratieverbruik bij deze verschillende vormen van hybride wagens in kaart te brengen.
Het project is dan ook een logisch uitbreiding op een voorgaand onderzoeksproject “Acceleratie testen op benzinevoertuigen” . Dit laatste onderzoek heeft een duidelijk beeld kunnen geven aan de verbruikersgroepen over het acceleratieverbruik bij benzinevoertuigen. Door dit onderzoek uit te breiden met hybride voertuigen, is er een bijkomend testkader nodig om de tweede energievorm van het hybride voertuig in kaart te brengen. De termen mild hybride, parallel hybride en serie hybride of een gecombineerde hybride geven een classificatie van de hybride voertuigen vanuit autoconstructeurs oogpunt. Het is echter logischer om een graad van hybridisatie te kunnen vast te leggen op basis van verbruik of emissie, aangezien deze de grootste impact hebben op milieu.

Het voordeel van een hybride voertuig met twee vermogensbronnen is, deze bronnen met elkaar te laten samen werken afhankelijk van de rijsituatie. Er een betere benutting is mogelijk van de vermogensbronnen. Er is echter zeer weinig bekend over het verloop van het energieverbruik van de twee krachtbronnen in een hybride voertuig. Zeker het energieverbruik bij acceleratie en deceleratie zijn meestal onbekend. 

Tijdens de deceleratie zorgen hybride voertuigen dat er een energierecuperatie is. Dit is een tweede groot voordeel van een hybride voertuig. De kinetische energie van een hybride voertuig wordt niet omgezet in verloren warmte door een mechanisch remsysteem. Maar wat is het rendement van dit energierecuperatie systeem? Dit rendement zal geen Ă©Ă©nmalig cijfer zijn, het zal verschillen naargelang verschillende omstandigheden. Dit tweede luik van dit onderzoek zal een hele uitdaging vormen om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen van de energierecuperatie.

Doel

Indien je het acceleratieverbruik van een hybride voertuig kent, kan het rijgedrag bij acceleratie worden geformuleerd om zo ecologisch mogelijk te rijden. Daarbij aansluitend kan door het rendement te kennen van de energierecuperatie het gepaste rijgedrag bij afremming van een hybride voertuig worden geformuleerd. 

Resultaten

Het eindverslag van dit project 'Acceleratietesten op hybride voertuigen en testen op energierecuperatie' kan je hier lezen.

Het technische rapport over het verbruik van plug-in hybrides, 'Hoe het verbruik van een PHEV berekenen' vind je hier.

Gerelateerde onderzoekslijnen