Ga naar de hoofdinhoud

Duurzame mobiliteit

Project

Validatie van sensoren autonome voertuigen

ADAS: Advanced Driver Assistance Systems

Het onderzoeksproject 'Validatie van ADAS - subsystemen en hun componenten' wil meer inzicht verwerven in de complexe en abstracte technologie die vandaag wordt toegepast in autonome voertuigen. ADAS staat voor ‘Advanced Driver Assistance Systems’ en omvat technologieën als waarschuwing bij botsingsgevaar, parkeerassistentie, intelligente cruise control en herkenning van voetgangers.

Datum

Van tot

Wat

Alles wijst erop dat autonome voertuigen in de nabije toekomst de norm zullen worden. Vandaag rijden er al wagens rond met een beperkte vorm van autonomie (SAE level 1-2). Deze voertuigen beschikken over ‘Advanced Driver Assistance Systems’ (ADAS) zoals lane assist, waarschuwing bij botsinsgevaar, parkeerassistentie, adaptive cruise control en voetgangersdetectie. Momenteel is Tesla de enige grote speler die SAE level 3 commercieel aanbiedt, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen andere merken in de nabije toekomst auto’s met gelijkaardige technologie op de markt brengen en zal de graad van autonomie verder stijgen. 

Op dit ogenblik is het echter verre van duidelijk waarom ADAS de ene keer correct werken en in andere situaties falen. Door dit gebrek aan inzicht worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze technologieën foutief ingeschat. Dit resulteert in wantrouwen enerzijds en risicovolle wegsituaties anderzijds. Toch hebben ADAS een enorm potentieel, zowel op gebied van veiligheid, als op het vlak van ecologie en economie.

Doel

Dit onderzoeksproject heeft als doel meer inzicht te verwerven in de complexe en abstracte technologie die vandaag wordt toegepast in ADAS-systemen op moderne voertuigen. Dit zowel voor de gebruikte sensoren en actuatoren, alsook de interactie tussen deze sensoren en systemen. 

  • Welke info hebben de verschillende systemen minimaal nodig om correct te functioneren?
  • Welke externe factoren (temperatuur, lichtinval, vocht, trilling…) beïnvloeden de werking?
  • Leveren ADAS een bijdrage bij noodsituaties (noodremmingen, slipsituaties…) en zo ja, welke? 

Verschillende voertuigen werden getest, zowel op de openbare weg als op een testparcours, om uiteindelijk te komen tot een ‘werkingssheet’ waarin de werking van ADAS in verschillende situaties wordt besproken.

Resultaten

Dit onderzoek resulteert in meer kennis en inzicht in de complexe en abstracte technologie van ADAS-systemen. De verworven kennis is verzameld in datarapporten en in een ‘werkingssheet’, die gebruikt kunnen worden door opleidingscentra, beleidsmakers, leidinggevenden en medewerkers in de autosector.

Onderzoekers

Onderzoeker

Kars Claeys

Gespecialiseerd in autotechnologie

Gerelateerde onderzoekslijnen