Overslaan en naar de inhoud gaan

Grensoverschrijdend gedrag

Project

Iedereen aan boord

Grensoverschrijdend gedrag in de sport voorkomen en stoppen

Iedereen Aan Boord, of kortweg IAB, is een interventieproject ontwikkeld door Thomas More, samen met partners uit de Vlaamse sport- en welzijnssector. Het doel van IAB is de ontwikkeling van een interventie om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportclub te voorkomen of tijdig te stoppen. In dit project onderzoeken we ook of de interventie effectief een positieve invloed heeft op het correct inschatten en ingrijpen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door trainers.

Datum

Van tot

Supported by

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt overal voor, ook in de sport. Na getuigenissen van sporters en de eerste cijfers over de aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, zet de sportsector meer en meer in op een kwaliteits-, preventie-, en reactiebeleid. Desondanks blijkt dat er bij trainers, begeleiders, bestuurders en andere medewerkers van sportclubs een grote onzekerheid blijft bestaan over het herkennen van signalen en hoe er gepast op te reageren. Binnen het project ‘Iedereen Aan Boord – samen werken aan een veilig sportklimaat’ hebben onderzoekers van Thomas More, samen met veldpartners, daarom een vormingstraject uitgewerkt specifiek voor jeugdtrainers. Als centrale figuur in de sportclub speelt de trainer immers een belangrijke rol in het creëren van een veilig sportklimaat. Trainers besteden veel tijd met hun sporters en zij hebben hebben vaak ook een goede band met hen. Zij zijn soms getuige van situaties die niet oké zijn en kunnen als omstander een verschil maken.

Vooraleer het vormingstraject te ontwikkelen, was het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in het omstandersgedrag van Vlaamse trainers: wat maakt dat een trainer wel of juist niet reageert? Er werd een online bevraging ‘En wat zou jij doen?’ georganiseerd waaraan 1422 Vlaamse trainers deelnamen. Met de verkregen informatie werd een vormingstraject ontwikkeld waarin bestaand materiaal zoals het Vlaggensysteem van Sensoa in werd verwerkt. In het vormingstraject wordt eerst ingegaan op het herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast worden er ook concrete tips gegeven over hoe je als trainer correct kan reageren op situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Na het volgen van het vormingstraject hebben trainers meer vertrouwen gekregen om op te treden als omstander. Ze voelen zich comfortabeler in hun rol en gaan doortastender reageren. Bovendien geven trainers na de vorming aan hun rol als omstander belangrijker te vinden gezien de positieve impact die ze op een situatie kunnen hebben. We moeten echter benadrukken dat deze resultaten vooruitkomen uit een kleine groep deelnemers. Er is nog meer onderzoek nodig om de workshop bij een breder publiek verder uit te testen en deze bevindingen te bevestigen. In het vervolgtraject Safe Sport Allies wordt dit verder in kaart gebracht en breiden we de focus uit naar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

Onderzoekers 

Onderzoeker

Helena Verhelle

Helena Verhelle maakt sinds 2018 deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Vanuit haar expertise in de forensische psychiatrie legt zij zich toe op onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

Onderzoeker

Tine Vertommen

Als onderzoeker bouwde Tine Vertommen expertise op in een breed scala aan onderwerpen in de criminologie en forensische psychologie. Vandaag focust zij op grensoverschrijdend gedrag in het algemeen en meer specifiek in de sport.

Onderzoeker

Mieke Decuyper

Mieke Decuyper (PhD) is sinds 2017 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Mieke heeft expertise op vlak van persoonlijkheidsdiagnostiek en het ontwikkelen en normeren van psychodiagnostische instrumenten. 

Onderzoeker

Cédric Vanneste

Cédric Vanneste maakt deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij werkt mee aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen diverse contexten. Binnen het bestek van bachelorproeven superviseert hij onderzoek naar o.a. exhibitionisme.

Gerelateerde onderzoekslijnen