Ga naar de hoofdinhoud
Postgraduaat

Systeemcounseling

Antwerpen

Nederlands

 • Je wil je verdiepen in de systemische en contextgerichte begeleiding bij psychosociale problemen.
 • Tijdens deze opleiding verwerf je theoretische basiskennis, hulpverleningsvaardigheden en ethische reflectie.
 • Dit alles in een systemisch perspectief en met persoonlijke groei van de cliënt voor ogen.
 • Empowerment en de focus op herstellende krachten en mogelijkheden vormen een rode draad.
 • Je leert afhankelijk van de situatie veranderingsgericht- of competentiegericht werken.
 • En wat je leert, oefen je meteen via casussen en in je eigen praktijk.
Voeten bij pijlen op de grond

Bekijk onze verschillende trajecten

Systeemcounseling

 • Jij hebt minstens een bachelordiploma in de menswetenschappen.
 • En je kan terugblikken op minstens een jaar ervaring als psychosociale begeleider.
 • Of je hebt een ander diploma hoger onderwijs met voldoende relevante professionele ervaring.
 • Je bent momenteel aan het werk als hulpverlener.
 • En je bent in staat om tijdens het volgen van de opleiding ook aan de slag te gaan met cliëntsystemen.
 • Dit postgraduaat duurt twee jaar.
 • Elk opleidingsjaar zijn er 21 lesdagen, afwisselend op donderdagen en vrijdagen georganiseerd
 • De nieuwe cyclus start vanaf academiejaar 2025-2026

 • Stuur je gemotiveerde kandidatuur voor een nieuwe cyclus naar  Annemie Uyttersprot via systeemc.tp@thomasmore.be

 

 • In academiejaar 2025-2026 bieden we een vijfdaagse groepssupervisie (30 u) aan voor systemische counselors. Deze module supervisie is bedoeld voor hulpverleners die professioneel als individuele, gezins- of contextbegeleider werkzaam zijn en die hun getuigschrift van een door BVGRS-erkende counselorsopleiding al hebben behaald.
  Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt (minimum 6 tot maximum 10). Stuur je gemotiveerde kandidatuur per mail naar Annemie Uyttersprot via systeemc.tp@thomasmore.be

Praktische informatie

 • Duur

  2 jaar (deeltijds)

 • Studiepunten

  40

 • Waar

  Op de campus

Programma

 • In het eerste opleidingsjaar maak je kennis met de belangrijkste begrippen van het systeemdenken. Daarnaast leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe een systeemcounselor werkt. De nadruk ligt op het naar boven halen van krachten en mogelijkheden om jongeren, koppels, gezinnen en families te begeleiden in een hulpverleningstraject.
 • In het tweede opleidingsjaar worden de praktijkgerichte oefeningen verder afgestemd op specifieke problematieken en doelgroepen, zoals nieuw samengestelde gezinnen, depressieve jongeren, vechtscheidende koppels, pleegkinderen, intrafamiliaal geweld, rouw en verlies, kansarmoede, ziekte, suïcidaliteit, justitiële problemen …

Wil je meer weten over de opleiding, kijk dan zeker naar de  programmagids.

 

Het tweejarige postgraduaat systeemcounseling leidt jou als hulpverlener op in de contextgerichte begeleiding van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen die ondersteuning willen voor psychosociale problemen. Deze opleiding wordt gegeven op basis van de systeemtheorie en biedt duidelijke handvatten voor de hulpverleningspraktijk.  Hierdoor is deze opleiding afgestemd op de professionele noden in het werkveld.

De basiskennis en hulpverleningsvaardigheden, maar vooral het persoonlijk leerproces van de deelnemers, ondersteunen de counselor-in-opleiding om de cliënt(-en) te begeleiden in specifieke contexten zoals de partnerrelatie, het gezin, de familie, de school, de werkcontext, …

De systeemcounselor zal samen met de cliënt, een brede inschatting maken, niet alleen van de problemen maar ook van de mogelijkheden waarmee een cliëntsysteem in een bepaalde context geconfronteerd wordt. Het is de bedoeling dat cliënten een hoopvol perspectief krijgen op hun moeilijke levenssituatie en zodoende op een andere manier kunnen omgaan met situaties van onwelzijn.

Een systeemcounselor vertrekt van de hulpvraag van de cliënt en spreekt een taal die aansluit bij de ervaringen van de cliënt. Empowerment en de focus op herstellende krachten in plaats van louter op problemen en beperkingen, vormen een rode draad in het counselingproces.  Afhankelijk van de situatie zal de systeemcounselor veranderingsgericht- of competentiegericht werken, ondersteunen en empoweren, gepaste informatie geven, rapporteren en verwijzen. Daarbij zijn luisteren en reflectieve gesprekken de belangrijkste interventies om de cliënt te helpen om zijn eigen weg te vinden en, indien nodig, de juiste beslissingen te nemen.

Tijdens het opleidingsproces krijgt je een sterk praktijkgerichte vorming die tot doel heeft om een contextgerichte hulpverleningsrelatie op te bouwen en een persoonlijke counselingstijl te ontwikkelen.

 

De supervisiemodule is een belangrijk vervolgtraject op de tweejarige opleiding tot systeemcounselor. 

Door deel te nemen aan deze supervisiemodele verdiep je niet alleen je persoonlijk leerproces als systeemcounselor maar voldoe je bovendien aan de criteria die voor de BVRGS gelden om als systeemcounselor erkend te worden.

Aan het einde van dit traject krijg je een certificaat van de Thomas More Hogeschool.

 

Aandachtspunten in deze supervisiemodule:

 • Verhelderen en concretiseren van persoonlijke leerdoelen in de werkalliantie als systeemcounselor
 • Integreren van je systemische mogelijkheden en stressoren, gegeven de ruime werkcontext, doelgroep en mandaat van de systeemcounselor
 • Spanningen in de afstand- en nabijheidsrelatie met je cliënten
 • Hanteren van overdrachts- en tegenoverdrachtsgevoelens
 • Aandacht voor parallelprocessen
 • Omgaan met spanningen die zich voordoen in ethische, deontologische en wettelijke kaders waar je als systeemcounselor mee te maken zal hebben

We vertrekken en werken met de vragen en casuïstiek die door de deelnemers ingebracht wordt.

Deze opleiding start niet in februari.

Onze troeven

Erkend door BVRGS

De opleiding is erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling.

Makkelijk inzetbaar systeemtheoretisch kader

Alscounselorkan jehet systeemtheoretisch denkkader in diverse hulpverleningscontextentoepassen. Zowel in het werken met gedetineerden, onderwijs, algemeen welzijnof bijmensen met een beperking kan het een meerwaardezijnom de omgevingscontext van de cliënt mee in beeld te krijgen.

Persoonlijk proces van de hulpverlener telt mee

We gaan aan de slag met theoretische kaders die ons helpen om een systemische bril op te zetten, maar hebbenook oog voor eigen ervaringen in ons professioneel en privéleven die ons beïnvloedenbijhet werken met onze cliënten. Het persoonlijk leerproces vormt de rode draad doorheen de opleiding. Leertherapie en supervisie vormen essentiële onderdelen van je leerproces.

Zit je nog met vragen?

Inhoudelijk coördinator

Annemie Uyttersprot

Voor al je inhoudelijke vragen

systeemc.tp@thomasmore.be
Administratief medewerker

Nancy Van Loo

Voor al je praktische en administratieve vragen.

pg.tp@thomasmore.be +32 3 241 08 29
Administratief medewerker

Stieven Rottier

Voor al je administratieve en praktische vragen

pg.tp@thomasmore.be

Studeren in Antwerpen

Nee, Antwerpen is geen typische studentenstad propvol studenten. Antwerpen is een wereldstad op mensenmaat en de thuis van meer dan een half miljoen inwoners en 170 nationaliteiten. Midden in het echte leven van een creatieve en bruisende havenstad, vind je onze campussen. Gloednieuw en helemaal uitgerust met de nieuwste snufjes om je opleiding alle kansen op slagen te geven: een hightech audiolab, een zwevende aula, hypermoderne observatie- en praktijklokalen, een studentenlounge, een groene patio …

Campus Sanderus Antwerpen
zigzag

Overtuigd? Schrijf je in!

Inschrijven

Ook interessant

Postgraduaat

Client-Centered Spelcounseling

Kinderen met pyschosociale problemen begeleiden door kinderspel.
Postgraduaat

Forensische Psychodiagnostiek en Counseling

Counseling in het forensisch veld, een boeiende specialisatie.
Postgraduaat

Gedragscounseling

Leer mensen helpen door gedragstherapie.
Postgraduaat

Interculturele Hulpverlening

Cultuursensitief leren handelen in onderwijs en gezondheidszorg.
Postgraduaat

Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling

Psychologie en pedagogie gecombineerd met neurowetenschappen.
Postgraduaat

Perinatale Psychologie

Hulp bieden bij psychische klachten tijdens de zwangerschap.
Postgraduaat

Positieve Psychologie

Toch groeien na tegenslagen. Het kan.
Postgraduaat

Psychodiagnostiek

Breid je kennis en vaardigheden in de psychodiagnostiek uit.
Postgraduaat

People Analytics

Beslissingen nemen over mensen in een organisatiecontext, maar niet vanuit de buik …