Ga naar de hoofdinhoud
Professionele bachelor

Ergotherapie

Geel

Nederlands

Enthousiaste doorzetter met energie voor twee

 • Jij wil mensen met een beperking helpen om dagelijkse activiteiten opnieuw uit te voeren.
 • Je bent vlot, optimistisch, ondernemend en kan creatief denken.
 • Na je studie kan je aan de slag als ergotherapeut of in een aanverwante sector.
 • Maar ook voor een coachende, coördinerende, en opvoedkundige job ben je geknipt.
 • Je kan terecht in heel wat verschillende sectoren en functies!
 • Bij je diploma ontvang je van de overheid ook je officiële erkenning als ergotherapeut.
 • Al onze studenten vinden binnen de drie maanden een job.
checkered

De job van je leven

De opleiding in het kort

Wat is ergotherapie?

In onze opleiding word je gevormd tot ergotherapeut. Maar wat houdt dat nu exact in? Een ergotherapeut werkt met mensen die problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagdagelijkse handelingen in leer-, woon-, werk- en ontspanningssituaties en in alle levensfases. De oorzaken? Die kunnen heel divers zijn, zowel aangeboren als ten gevolge van een ongeval of ziekte.

Het kerndoel van de ergotherapie: via het oefenen van handelingen de cliënt terug in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan en deel te nemen aan het dagelijkse leven met behoud van diens welbevinden. De therapie kan gericht zijn op het trainen van vaardigheden, het werken met de persoon zelf, met de omgeving en sociale relaties van de cliënt of op het aanpassen van zijn of haar omgeving. Een ergotherapeut werkt steeds op maat van de persoon en dat zorgt voor een creatieve aanpak.

Kortom, ergotherapie is een veelzijdig beroep waarbij je breed inzetbaar bent en bijzonder veel kansen krijgt om jezelf te ontplooien in een ruim werkveld met diverse doelgroepen!

Bekijk onze verschillende trajecten

Ergotherapie in werktraject op vaste lesdag

 • Dankzij dit werktraject kan je studeren combineren met je werk en/of gezin.
 • In het traject voor werkstudenten houden we de contactmomenten beperkt tot een verantwoord minimum en dat op een vast moment in de week. 
 • Je kan deze studie afronden in drie jaar.
 • Je neemt 180 studiepunten op, verdeeld over 3 fases.
 • Deze opleiding zit vol afwisseling: praktijk, werkcolleges, hoorcolleges, projecten.
 • Let wel: afhankelijk van je vooropleiding krijg je vrijstellingen voor bepaalde vakken.
 • Er is één vaste lesdag per week: op dinsdag van 8.30 – 17.30 u. Die dag is voor practica, werkcolleges en coaching.
 • Daarnaast studeer je voor een groot stuk op afstand en blijf je online en digitaal verbonden met je opleiding. Je verwerkt thuis zelfstandig de theorie en tijdens de contactmomenten maken we oefeningen, bestuderen we casussen en werken we met ervaringsdeskundigen.
 • We werken met kwartalen, waarbij per 6 weken 4 vakken aan bod komen.
 • Examens worden meer gespreid, deze worden deels ingepland na afloop van het kwartaal en deels aan het einde van het semester (in januari en juni). Examens vinden steeds plaats op dinsdag en zaterdag.
 • Je loopt elk jaar stage, en in het totaal meer dan duizend uren.
 • De stages zijn voltijds in een aanéénsluitend traject van 8 of 9 weken. Je moet dus 3 keer 8 weken voltijds beschikbaar zijn.
 • Werk je al een ergotherapeutische context werkt, dan kan je één van de stages op je werkplek lopen.
 • Na je opleiding ben je helemaal klaar voor een job .Toch liever verder studeren? Ga gerust voor een banaba of master.

Praktische informatie

 • Tijdsduur

  3 jaar (deeltijds)

 • Studiepunten

  180

 • Waar

  Op de campus

Programma

 • Fase 1 | Vanaf dag één dompelen we je onder in de wereld van de ergotherapie zodat je onmiddellijk de context van het beroep ervaart en je passie kan ontdekken. Taken zijn geïntegreerde opdrachten waar je direct naar de toepassing gaat.
 • Fase 2 | We zetten in op de ondernemingszin en stomen je klaar voor de grote uitdaging: je eerste stage van 8 weken. We dagen je in de lessen uit om je therapeutische inzichten aan te scherpen en om stilaan een volwaardig ergotherapeut te worden.
 • Fase 3 | Specialisatie en persoonlijke keuzes zijn de sleutelwoorden. De link met het werkveld is continu aanwezig en samenwerkend leren staat voorop. Je mag je persoonlijk profiel uitschrijven en vervolmaakt je traject met twee stageperiodes van 8 en 9 weken.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

 • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
Fase 1 2 3
LEERLIJN COMMUNICATIE
Communiceren met clienten: basis i 3
Communiceren met groepen 3
Communiceren met clienten: verdieping 3
Bijzondere communicatie i 3
LEERLIJN PROFESSIONEEL HANDELEN
Kerndomein van de ergotherapie i 5
Professionele kaders i 3
Handelingsvaardigheden: basis 3
Ergotherapie in de dienstverlenende context i 3
Dienstverlenende handelingsvaardigheden 3
Ergotherapie in de revaliderende context i 5
Revaliderende handelingsvaardigheden 3
Dienstverlenende module dementie i 3
Dienstverlenende module langdurige ondersteuning i 3
Revaliderende module neuromotorische reva i 3
Revaliderende module schoolcontext i 3
Revaliderende module acute GGZ i 3
Generieke interventies 3
Internationale perspectieven i 3
Specialisatie keuze revaliderende context i 5
Specialisatie keuze dienstverlenende context 5
Specialisatie keuze innoverende context i 5
Fase 1 2 3
LEERLIJN MENSWETENSCHAPPEN
De mens in ontwikkeling 3
De mens in beweging i 5
Neurowetenschappen 3
Handelingsproblemen 3 3
Algemene en revalidatiepsychologie i 3
Ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken 3
LEERLIJN ONDERNEMERSCHAP
De nieuwsgierige ergotherapeut i 3
Ergotherapie als evidence 3
De leergierige ergotherapeut 3
De dynamische ergotherapeut i 3
De onderzoekende ergotherapeut 3
LEFV-lab i 3
Professionele identiteit i 3
LEERLIJN INTEGRATIE EN WERKPLEKLEREN
Ergotherapeutische vraagstukken: basis (incl. stage) 3
Ergotherapeutische vraagstukken: casus (incl. stage) 3
Werkplekleren: basis (incl. 8 weken stage) i 15
Werkplekleren: specialisatie (incl. 8 weken stage) 15
Werkplekleren: vervolmaking (incl. 9 weken stage) 15
Bachelorproject i 12

Afhankelijk van je vooropleiding krijg je vrijstellingen voor bepaalde vakken.

Download

voorbeeldrooster

Werktraject fase 1
.pdf
Download

Onze aanpak is didactisch onderbouwd en biedt maximale garanties op succes: zelfstandige pakketten met duidelijke instructies die je thuis verwerkt én contactmomenten on campus (op dinsdag) voor praktijk, vaardigheidstraining, feedbacksessies en intervisie.

 

We zetten daarnaast sterk in op communityvorming, omdat dit de motivatie verhoogt. Als klasgroep met enkel werkstudenten verwerk je samen de leerstof op de campus, geef je feedback aan mekaar en versterk je zo je eigen leerproces. Samen staan we sterk en teamwork is de basis van goede ergotherapie.

Voor wie?

De kerngedachte van het instappen in het tweede semester is dat je na een tegenvallen keuze kan heroriënteren en zo binnen één academiejaar opnieuw kiezen voor een andere opleiding.

Hoe kan dit?

Omdat we met een semestersysteem werken, kan je bij ons starten in februari. Je kan 18 tot 21 van de 30 studiepunten opnemen van het tweede semester, of een beperkter programma indien je dat verkiest. Dit is zeker een voordeel omdat je weinig extra tijd verliest in je studietraject. Nadeel is wel dat je middenin een logisch opgebouwd leertraject stapt. We bouwen voor een deel verder op inhouden van het eerste semester wat een extra gewicht kan geven aan je studiebelasting om deze inhouden mee te verwerken. De keuze van de 18 tot 21 studiepunten is hierop gebaseerd zodat je daar weinig nadeel van ondervindt.

Wanneer je in februari instapt, duurt je traject 3,5 jaar waarbij je voornamelijk fase 1 en 2 spreidt over 2,5 jaar. In je derde semester heb je een rustige ruimte van 8 weken in de jaarplanning omdat je op dat moment nog geen stages kan opnemen. Voor de overige semesters kom je tot een gespreid verhaal aan opleidingsonderdelen.

Meer info?

Indien je wenst in te schrijven of bijkomende detailinformatie wenst, kan je contact opnemen of een afspraak maken met Ann Reale. We bezorgen je graag een gedetailleerd verloop van je traject met een overzicht van je vakken per semester voor je 3,5 jarig traject.

Onze troeven

Méér dan 1000 uren stage

We bieden je méér dan 1000 uren stage, gelijk aan maar liefst 27 weken van je ganse opleidingstraject. Je diploma omvat dus veel meer dan punten. Het bewijst dat je in de praktijk, in de realiteit bent opgeleid en daardoor onmiddellijk inzetbaar bent op de werkvloer.

Hoogste studententevredenheid

Thomas More bevraagt jaarlijks alle studenten naar hun tevredenheid over de opleiding. Al enkele jaren op rij behalen we de hoogste score en daar zijn we erg trots op. We gaan niet voor minder en willen samen met jullie onze visie elke dag opnieuw waarmaken. 

LEFV-lab

In een exclusief LEFV-lab leer je al je lef, enthousiasme, focus en vertrouwen in te zetten om creatieve oplossingen te zoeken voor je toekomstige cliënten. In echte ondernemersstijl ga je brainstormen, straathoppen, pitchen en mensen van jouw idee overtuigen! 

In de praktijk

Tijdens je opleiding doe je maar liefst 1000 uren stage, goed voor 26 weken!

 • In fase 1 loop je al een weekje stage om je te kunnen oriënteren in het werkveld.
 • In fase 2 loop je 8 weken stage en werk je al effectief met cliënten.
 • In fase 3 doe je een verdiepende stage van 8 weken en eindig je je opleiding met een vervolmakingsstage van 9 weken. Hier draai je volwaardig mee als ergotherapeut.

Stageplaatsen worden voor jou geregeld. Je mag zelfs 10 voorkeuren opgeven waar we bij onze verdeling rekening mee houden. Docenten komen echt op bezoek, volgen je wekelijks online op en houden intervisies om je sterker te maken als stagestudent.Voor de laatste stage van je opleiding kan je indien gewenst naar het buitenland trekken.

De organisatie van de stages wijken wel af van het vaste stramien van 1 lesdag. De stages worden voltijds aangeboden in een aanéénsluitend traject van 8 of 9 weken. Dit betekent dat je dus 3 keer 8 weken voltijds beschikbaar moet zijn. Hierdoor garanderen we de opvolging van de cliënten en wordt de continuïteit voor de stageplaats verzekerd. Indien je in een ergotherapeutische context werkt, kan je één van de stages op je werkplek vervullen indien je werkgever hiervoor de vereiste condities creëert.

Student ergotherapie helpt een patient

Go international

We streven ernaar om jaarlijks 25% van onze studenten in de derde fase naar het buitenland te laten gaan. In fase twee kan je een korte aanvullende stage in Duitsland doen, deelnemen aan een online internationaal project of op verplaatsing een project uitwerken met studenten van diverse opleidingen over de grenzen heen. Tijdens fase drie krijg je de kans om één van je stageperiodes om te zetten in een buitenlandse stage van drie maanden.

Ga je liever kort naar het buitenland? Dan kan je een internationaal bachelorprojectopnemen en dit afsluiten met een 10-daagse reis naar één van de locaties van onze buitenlandse projecten. Dus ook als werkstudent krijg je dezelfde mogelijkheden om buiten de grenzen een stuk van je opleiding af te werken.

Voor ons internationaal aanbod werken we samen met een netwerk van vaste partners in onder meer Portugal, Spanje, Oostenrijk, Zweden, Peru, Rwanda, Curaçao en Suriname.

Studenten klaar voor vertrek in Centraal Station

Persoonlijke begeleiding

Je staat er niet alleen voor tijdens je opleiding. We zetten in op een persoonsgerichte begeleiding en bieden waar nodig bijkomende ondersteuning zoals trajectbegeleiding voor de organisatie van je studietraject en individuele studiebegeleiding. Zo willen we verzekeren dat elke student de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Daarnaast hechten we veel waarde aan het opbouwen van een sterke community. We geloven er immers in dat deze bijdraagt aan het succes in het slagen van de opleiding. Het persoonlijke contact met ervaren docenten en je medestudenten is hierbij cruciaal. We zetten in op persoonlijke interactie tijdens de lessen, groepswerking en een nauwe band tussen studenten en docenten. Geen mevrouw of meneer dus, zeg maar gewoon Koen, Nele of Ann. 

Omdat feedback een belangrijk onderdeel is van het leerproces communiceren we met jullie via e-mail, hebben we een discussieforum waarop docenten vragen beantwoorden of kan je ons persoonlijk aanspreken. 

Zit je nog met vragen?

Trajectcoach

Ann Reale

Eerste aanspreekpunt voor al je vragen over de opleiding.

ann.reale@thomasmore.be +32 14 80 61 51
Opleidingsmanager

Koen Geenen

Voor al je vragen over de opleiding en externe samenwerkingen.

koen.geenen@thomasmore.be +32 497 20 51 21
Inclusiecoördinator

Liesbet De Bot

Voor al je vragen over studeren met een functiebeperking en mogelijke faciliteiten.

liesbet.debot@thomasmore.be +32 14 74 10 70

Aan het woord: onze studenten vertellen

Studeren in Geel

Een brede keuze opleidingen, gezelligheid troef en een straffe kotcommunity, dat is Campus Geel. De campus ligt midden in het groen en toch niet ver van het centrum. Tussen het station en de campus rijdt een pendelbus met een  dienstregeling die is afgestemd op het lesrooster. Makkelijker kan niet! 'En hoe zit het met het studentenleven in Geel?' horen we je vragen. Aan animo en activiteiten geen gebrek. Met 700 kotstudenten en heel wat hyperactieve studentenverenigingen is Geel dé perfecte locatie voor een onvergetelijke studententijd!

Campus Geel Thomas More
zigzag

Overtuigd? Schrijf je in!

Inschrijven

Ook interessant

#weareergotherapie