Ga naar de hoofdinhoud

Effectieve communicatie

Preventie & empowerment

Toegepaste AI

Project

ORIENT

tOwaRds Informed dEcisions iN colorecTal cancer screening

ORIENT staat voor ‘tOwaRds Informed dEcisions iN colorecTal cancer screening’ (naar weloverwogen beslissingen bij de opsporing van dikkedarmkanker). In dit project ontwikkelen en testen we een nieuw hulpmiddel voor gedeelde besluitvorming in de huisartsenpraktijk.  
Dit hulpmiddel ondersteunt het gesprek tussen de huisarts en de patiënt wanneer zij samen beslissen over deelname aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, op basis van (wetenschappelijke) kennis, klinische ervaring, de voorkeuren van en het persoonlijk risico voor de patiënt. 

Datum

Van tot

Supported by

Thomas More, Vito, Domus Medica,
Universiteit Antwerpen, Kom op tegen Kanker

Waarom deze studie?

Sinds 2013 nodigt de Vlaamse overheid burgers tussen de 50 en 74 jaar uit om deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek om dikkedarmkanker op te sporen. Want als je het vroeg ontdekt, kun je vaak de ziekte voorkomen of is de kans op genezing groter.

Zo’n onderzoek heeft dus veel voordelen, maar ook nadelen. We stellen vast dat mensen deze niet of te weinig kennen. Toch is het belangrijk dat iedereen evenwichtige informatie krijgt over de voor- en de nadelen van een onderzoek naar dikkedarmkanker. Het is ook nodig om te beseffen dat het risico op dikkedarmkanker bij de ene mens groter is dan bij de andere. Alleen als je beschikt over alle informatie kun je een weloverwogen keuze maken om wel of niet deel te nemen. Vooral kwetsbare mensen hebben hier moeite mee. We denken daarbij (bijvoorbeeld) aan mensen die niet of moeilijk kunnen lezen of schrijven of die het moeilijk hebben met de Nederlandse taal. 

Het belang voor de huisarts

Als mensen vragen hebben over het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker kunnen ze daar met hun huisarts over praten. Het probleem is dat de huisarts het soms moeilijk vindt om alle vragen goed te beantwoorden. Vooral vragen over het persoonlijk risico op dikkedarmkanker. Huisartsen geven al een paar jaar aan dat ze hulpmiddelen missen om de patiënt hierover informatie op maat te bieden; informatie die rekening houdt met de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn/haar persoonlijke risico op dikkedarmkanker. Een hulpmiddel met bijvoorbeeld afbeeldingen kan huisartsen helpen in hun gesprek met patiënten. Op die manier kunnen de huisarts en patiënt samen tot een weloverwogen beslissing komen.

Wat doen we?

In dit project maken we dit hulpmiddel samen met patiënten, huisartsen en experten. Als de patiënt zijn situatie bespreekt met zijn huisarts kan het hulpmiddel door computerberekeningen het risico op darmkanker bepalen. Deze berekeningen heten artificiële of kunstmatige intelligentie. Vervolgens wordt aan de patiënt zijn/haar risico op een begrijpelijke manier getoond.  
Om ervoor te zorgen dat dit instrument aansluit bij de werkelijke noden en wensen van huisartsen en (kwetsbare) patiënten, betrekken we beide partijen van bij het begin. Zij zijn intensief betrokken bij het uitwerken, testen en evalueren van dit hulpmiddel.  
Als het hulpmiddel af is, testen we dit in huisartspraktijken in Vlaanderen. Daarna vragen we zowel huisartsen als patiënten naar hun mening. Hoe hebben zij het ervaren? Is het echt de hulp die zij nodig hebben? Krijg je als patiënt voldoende informatie om weloverwogen te beslissen over wel of niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek? Is het instrument handig in gebruik? 

Publicaties en downloads

ORIENT achtergrondinfo.pdf
.pdf
Download
cancers-15-03867-with-cover.pdf
.pdf
Download

Partners

ORIENT is een preventieproject gerealiseerd met de steun van Kom op tegen Kanker (projectID: 12751). 

ORIENT is een samenwerking van Universiteit Antwerpen, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Domus Medica i.s.m. VITO.

Medewerkers

Coördinator Onderzoekslijn

Wessel van de Veerdonk

Voor zijn doctoraat focuste Wessel van de Veerdonk - epidemioloog (Msc) en verpleegkundige (Bsc) - op het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Vandaag is hij onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn Preventie en Empowerment.

Coördinator Onderzoekslijn

Sarah Talboom

Sinds 2019 is Sarah Talboom (MSc Communicatiewetenschappen) verbonden aan Thomas More Hogeschool. Vandaag is zij coördinator van de onderzoekslijn Effectieve Communicatie. Haar expertise ligt in het domein van inclusieve communicatie.

Coördinator Onderzoekslijn

Karen Feyen

Momenteel werkt Karen als onderzoeker en coördinator onderzoekslijn toegepaste AI bij Thomas More. Haar interesse gaat uit naar toepassingen van technologie in het domein van energie-efficiëntie, circulaire economie en de zorg.

Onderzoeker

Daiane Seibert

Daiane is master in de wiskunde en master in artificiële intelligentie.  In haar onderzoek richt ze zich op de praktische toepassing van AI op maatschappelijk relevante vraagstukken.