Ga naar de hoofdinhoud
Project

LogiCare AI

Tijds- en werkdruk in de zorgsector verlagen via AI

Kunnen we de druk in zorgberoepen verminderen door slimme technologieën en voorspellende algoritmes in te zetten? Met het project LogiCare AI willen we de logistieke keten binnen zorginstellingen vereenvoudigen, automatiseren en optimaliseren.

 

Datum

Van tot

Supported by

Agentschap Innoveren & Ondernemen,
UHASSELT

Bekijk de projectwebsite

Meer tijd voor zorgverlening

Zorgverlener is een veeleisend beroep, dat maakte de coronacrisis maar al te duidelijk:

 • Er is een enorme werk- en tijdsdruk die voor emotionele uitputting zorgt. Bijkomende logistieke taken voor zorgverleners verhogen de tijdsdruk nog meer.
 • De budgetten worden steeds krapper en de zorgnoden nemen toe, onder meer door de vergrijzing van de bevolking.

Nochtans zit er een enorme opportuniteit in de zorgsector om bepaalde systemen te automatiseren, waardoor er meer tijd overblijft voor de primaire taak: de zorgverlening.

Zorglogistiek optimaliseren via AI

Het project Logicare onderzoekt hoe AI geïntegreerd kan worden om goederenstromen binnen zorginstellingen te optimaliseren. Op basis van machine learning analyseren, voorspellen en optimaliseren we de goederenstroom.

Niet enkel de zorginstellingen, maar ook logistieke ondernemingen, dataverwerkers en AI-ontwikkelaars zijn vragende partij voor een geoptimaliseerde zorglogistiek. Toch zorgt zware besluitvorming en gevoeligheid van data voor aarzeling bij zorginstellingen en dienstverleners:

De betrokken partijen zijn op zoek naar:

 • kennis en inzichten over bestaande patronen van goederenstromen binnen een zorginstelling;
 • manieren om deze kennis (en bijhorende data) te gebruiken om via AI logistieke processen te analyseren, optimaliseren en voorspellen;
 • mogelijkheden om goederen te tracken en zo essentiële data te capteren.

Doel

Samen met de Universiteit Hasselt willen we kennis doorgeven aan het Vlaamse werkveld over de integratie van AI om goederenstromen in de zorglogistiek te optimaliseren. 

Economisch is er een impact op twee vlakken:

 • De kosten voor zorginstellingen verlagen omdat de efficiëntie toeneemt en de registratie- en foutenlast verlaagt. Zo komen er middelen en personeel vrij, met mogelijkheden voor nieuwe investeringen en meer kwalitatieve zorgverlening als gevolg.
 • Er ontstaan kansen voor dienstverleners om toepassingen te ontwikkelen die rekening houden met de noden en de complexiteit van de zorg. Dat leidt tot meer omzet, jobcreatie en een versterkt concurrentievermogen. 

Daarnaast is er ook een maatschappelijke impact: de veiligheid van de patiënt wordt verhoogd en de zorgverlening wordt kwalitatiever.

Resultaten

We deden aan marktexploratie, vertaalden bestaande kennis naar POC’s en stelden een implementatiegids op om de opgedane kennis optimaal in het werkveld te verspreiden.

We ontwikkelen vier tools:

 • AI-inspirator; een bundeling van de opportuniteiten van AI binnen de zorglogistiek 
 • AI-readiness check: de meting van de maturiteit van een organisatie om met AI aan de slag te gaan (of nog niet) 
 • AI-evaluator: een tool om kosten en baten in kaart te brengen 
 • AI-realisator: een actieplan voor de implementatie van AI in de zorglogistiek

Download hier de resultaten 

Implementatiegids LogiCare
.pdf
Download
Business Case Calculator LogiCare
.pdf
Download
Benchmark grafiekverslag datamaturiteit LogiCare
.pdf
Download
CaseMatrix LogiCare
.pdf
Download
Inspiratiegids
.pdf
Download
Voorbeeld DMP retrospectievestudie
.pdf
Download
Verslag datamaturiteit Vlaamse zorginstellingen
.pdf
Download
Track n Trace overzicht
.pdf
Download
Sensortrack LogiCare sentigrate
.pdf
Download
Scan drempels drijfveren personeel
.pdf
Download
Scan datamaturiteit LogiCare
.pdf
Download
POC optimalisatie OK LogiCare
.pdf
Download
POC optimalisatie uitleendienst LogiCare
.pdf
Download
POC optimalisatie stockbeheer
.pdf
Download
Mapping goederenstromen LogiCare
.pdf
Download
Jessa & Wetenschap LogiCare
.pdf
Download
Interviewleidraad ziekenhuispersoneel LogiCare
.pdf
Download
Rapport Drempels en drijfveren LogiCare
.pdf
Download
Calculator LogiCare
.pdf
Download
Onderzoeker

Marijke Brants

Marijke is sinds 2020 coördinator is voor de onderzoekslijnen ‘datagedreven ondernemen’ en ‘duurzame groei’. Haar expertise ligt in gebruikers- en business onderzoek bij dataprojecten en co-creatietrajecten binnen de circulaire economie.

Onderzoeker

Jelle Van Camp

Jelle ondersteunt meerdere onderzoeksprojecten bij de technische en financiële haalbaarheid van innovaties, met een focus op ROI en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar duurzaamheid en circulariteit in het bijzonder.

Coördinator Onderzoekslijn

Karen Feyen

Momenteel werkt Karen als onderzoeker en coördinator onderzoekslijn toegepaste AI bij Thomas More. Haar interesse gaat uit naar toepassingen van technologie in het domein van energie-efficiëntie, circulaire economie en de zorg.

Onderzoeker

Ferre Vandervreken

Tijdens zijn masteropleiding in de communicatiewetenschappen specialiseerde Ferre Vandervreken zich in media-onderzoek. Na tien jaar bij de studiedienst van de VRT komt hij nu het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie versterken.