Ga naar de hoofdinhoud

Behoeften en uitdagingen van thuiszorg in Europa in kaart gebracht

30/04/2024
Annouck De Cat Panelmanager

Het ACE-project is gestart om de toenemende druk op de gezondheidszorg in de Noordzeeregio aan te pakken. Doel is om thuiszorgtechnologieën voor oudere volwassenen beter en sneller in te passen in het dagelijkse leven en de meest dringende uitdagingen aan te pakken. 

In eerste fase organiseerden we negen workshops in vijf landen (Zweden, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk). 193 vertegenwoordigers van overheidsinstanties, de academische wereld, kleine en middelgrote ondernemingen, zorgorganisaties, informele en formele zorgverleners en ouderen kwamen hier samen. Door verschillende vertegenwoordigers van de samenleving te betrekken, kregen we een beter begrip van de huidige uitdagingen. Tijdens de workshops identificeerden we de belangrijkste uitdagingen en behoeften voor zowel oudere volwassenen als formele zorgverleners in de Noordzeeregio, en de landspecifieke uitdagingen. 

De uitkomsten van de workshops zijn samengevat in een nieuw rapport dat mede is geschreven door ACE-consortiumleden Coosje Hammink en Prof. dr. Masi Mohammadi van de HAN University of Applied Sciences. Het rapport gaat onder andere in op de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemende landen, de belangrijkste uitdagingen op het gebied van digitale geletterdheid, kwesties met betrekking tot de groeiende vraag en demografie, mogelijkheden om de digitale kloof te overbruggen en de uiteenlopende gevolgen voor verschillende groepen belanghebbenden.

De belangrijkste conclusies benadrukken dat het testen van thuiszorgtechnologie in verschillende landen een veelzijdige aanpak vereist die rekening houdt met de unieke regelgeving, financiële, culturele en infrastructurele landschappen van elk land. De succesvolle implementatie van deze technologieën hangt niet alleen af van de innovaties zelf, maar ook van hoe goed ze worden geïntegreerd in de bestaande ecosystemen van de gezondheidszorg. Het onderkennen van deze complexiteit en het daarop afstemmen van de proefprojecten is cruciaal voor hun succes en voor het maken van een betekenisvolle impact op het leven van oudere volwassenen.

Het is belangrijk om nauw samen te werken met lokale belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat initiatieven aanpasbaar zijn en inspelen op de specifieke behoeften en omstandigheden van elke regio. Deze samenwerking, maar ook continu bijleren en aanpassen, zijn van vitaal belang om de toepassing en effectiviteit van thuiszorgtechnologie aanzienlijk te verbeteren. Dit leidt uiteindelijk naar een betere kwaliteit van leven voor oudere volwassenen in heel Europa.

Vragen voor het ACE team? Neem contact op met Annouck De Cat via annouck.decat@thomasmore.be

ACE is een Interreg North Sea project.
 

Verwante blogs