Ga naar de hoofdinhoud

Co-creatiesessies voor Werkbaar Werk: oproep aan zorgverleners

30/04/2024
Leen Broeckx Panelmanager

Thomas More maakt samen met Flanders Make, imec, PXL en UCLL deel uit van het project ‘Proeftuin Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssector’. We nodigen zorgverleners uit om noden, behoeften en verwachtingen te delen om het werk werkbaarder te maken.

Met het project ‘Proeftuin Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssector’ willen we de werkbaarheid van zorgprofessionals verhogen door innovatieve technologie in te zetten. De focus ligt op kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en maatwerkbedrijven.

Als onderzoeksgroep vinden wij het belangrijk om zorgorganisaties en hun medewerkers heel actief te betrekken bij alle fases van het project. Om de noden en behoeften rond werkbaar werk van zorgverleners goed in kaart te brengen, interviewden we al meerdere directies en zorgmanagers.

In een volgende fase plannen we co-creatiesessies waar we met de zorgverleners zelf aan de slag gaan over wat zij nodig hebben om het werk werkbaar te houden of werkbaarder te maken. Tijdens deze co-creatieworkshops willen we ook de meerwaarde van technologie aftoetsen. Met deze bottom-up-aanpak leveren zorgverleners een zeer belangrijke bijdrage aan het onderzoek en kunnen we de vervolgstappen afstemmen op de noden van de kostbare krachten in de zorg.

In onze regio vindt de workshop plaats op volgende momenten:

  •  4 juni om 11:30u op campus Thomas More in Geel
  • 13 juni om 16:00u op de campus Thomas More in Turnhout

Meer informatie
Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met Femke via femke.drijkoningen@thomasmore.be. 


De proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren’ wordt financieel ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Verwante blogs