Ga naar de hoofdinhoud

CrossCare 2.0 – Eerste zes bedrijfstrajecten gestart

29/05/2024
Glenn Weyers Projectcoördinator

LiCalab is de trotse lead partner van CrossCare 2.0. Dit INTERREG-project subsidieert en ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorgsector. Tijdens de eerste oproepronde werden zes ‘bedrijfstrajecten’ goedgekeurd: Ambee, Co-medic, Huisartsen van Nederland, Moonbird, My Add On en SAY IT Labs. 

Het CrossCare 2.0-project ondersteunt en faciliteert de ontwikkeling van innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. Bedrijven en/of zorgorganisaties die een zorginnovatie willen uitwerken, kunnen tijdens verschillende CrossCare 2.0-oproeprondes (‘waves’) een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens ondersteunen daarna de geselecteerde bedrijven en testen/evalueren/demonstreren hun innovatie bij eindgebruikers. Tegelijkertijd kunnen de geselecteerde organisaties ook rekenen op financiële ondersteuning vanuit een innovatiefonds.
Volgende zes KMO’s/MKB’s maken sinds dit voorjaar officieel deel uit van ons CrossCare 2.0-project: Ambee, Co-medic, Huisartsen van Nederland, Moonbird, My Add On en SAY IT Labs. 

Ambee
Ambee is een logistieke robot die niet-patiëntgebonden taken van verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers overneemt zoals de, vaak ongeplande, logistieke handelingen. Deze taken dragen niet bij aan de directe patiëntenzorg en het patiëntenwelzijn en geven weinig voldoening. Door juist deze taken uit handen te nemen dankzij een nieuwe generatie slimme en mobiele logistieke robots, komt tijd en capaciteit vrij voor betere zorg voor de patiënt. De focus ligt hierbij op de inzet van deze robots om logistieke taken uit te voeren tussen de (verpleeg)afdelingen en het lab en de apotheek. Dit leidt niet alleen tot meer (verpleegkundige) zorgcapaciteit, maar ook tot een betere kwaliteit van zorg.

Co-medic
Co-Medic wil de efficiëntie van huisartsenpraktijken verbeteren door waardevolle medische gegevens toegankelijk en bruikbaar te maken via datarapporten over patiëntenpopulaties. Het bedrijf legt de focus op de vereenvoudiging van het proces om risicopatiënten te identificeren en op de ondersteuning van preventieve zorgacties. Co-Medic mikt vooral op huisartsenpraktijken die in groepsverband werken in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast willen zij de samenwerking met de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (ViHP) bevorderen. Een efficiënte toegang tot gestructureerde data helpt de ViHP om effectieve zorg te organiseren.

Huisartsen van Nederland (HvNL)
HvNL implementeert een hybride systeem om de patiëntenstroom te managen. Dit kan een gedeeltelijke oplossing bieden voor het personeelstekort in de huisartsenzorg. Deze oplossing is onderscheiden met de Nationale Zorginnovatieprijs 2023. HvNL wil het huidige systeem nog efficiënter maken door een automatische zelfzorgmodule toe te voegen. Deze module biedt zelfzorgadvies, met de mogelijkheid om de zorgvraag alsnog door te sturen aan de praktijkmedewerker. Voor patiënten krijgen zo onmiddellijk antwoord op hun zorgvraag. Voor assistentes en huisartsen betekent dit een verwachte reductie van zorgvragen. HvNL ontving in 2023 de Nationale Zorginnovatieprijs (Nederland).

Moonbird
Moonbird is een Belgische start-up. Ze ontwikkelden een tactiele ademhalingsbegeleider die mensen met inslaapproblemen of klachten van angst en stress ondersteunt met ademhalingsoefeningen. Moonbird’s DOBBY-project ontwikkelt een innovatieve adembegeleider voor kinderen (6-12 jaar), gericht op stressverlichting en het bevorderen van slaap. Met een kindvriendelijke aanpak wil DOBBY de geestelijke gezondheid van kinderen ondersteunen. DOBBY speelt in op de maatschappelijke nood voor toegankelijke en effectieve tools voor stress, angst en slaapproblemen voor deze jonge doelgroep. Het doel van het project is een hulpmiddel te ontwikkelen dat het kind eenvoudig en zelfstandig kan gebruiken.

My Add On
My Add On is een Belgische start-up met een heldere missie: het verbeteren van de dagelijkse levenskwaliteit van personen die minder mobiel zijn. Het bedrijf ontwikkelde myRamp, een compacte, lichte, mobiele oprijplaat, specifiek voor actieve manuele rolstoelgebruikers. myRamp stelt hen in staat om zelfstandig drempels en andere kleine obstakels te overbruggen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden. Huidige oplossingen zijn veel te zwaar en onhandig om zelfstandig te gebruiken. Door de focus te leggen op draagbaarheid en gebruiksgemak helpt myRamp gebruikers hun zelfstandigheid en mobiliteit te vergroten.

SAY IT Labs
Personen met de ziekte van Parkinson ervaren vaak problemen met hun spraak, waardoor dagelijkse communicatie een uitdaging kan zijn. SAY IT Labs, een Leuvense spin-off van imec en de Vrije Universiteit Brussel, heeft een geavanceerde slimme bril ontwikkeld die real-time feedback geeft via augmented reality en spraaktechnologie. Deze bril is bedoeld om patiënten te helpen hun spraak te verbeteren, waardoor ze beter verstaanbaar zijn in hun dagelijkse interacties. Deze innovatie heeft als doel de levenskwaliteit van personen met de ziekte van Parkinson te verbeteren door hen ondersteuning te bieden om duidelijker en verstaanbaarder te spreken in dagdagelijkse situaties. Met concrete doelen zoals het verbeteren van de spraaktechnologie, personalisatie van de slimme bril en het ontwikkelen van een go-to-market strategie, zet SAY IT Labs belangrijke stappen om deze technologie wereldwijd beschikbaar te maken voor Parkinsonpatiënten.

De innovatietrajecten van de bedrijven zijn ondertussen opgestart en lopen nog tot aan de zomer van 2025. De bedrijven ontvangen samen bijna 780.000 EUR CrossCare-subsidies en kunnen daarenboven ook genieten van ondersteuning door een Vlaamse en een Nederlandse zorgproeftuin uit het CrossCare-partnerschap. Op de CrossCare-website vind je meer achtergrond en toelichting bij elk van de trajecten.

Zorgproeftuin LiCalab is zelf actief in de trajecten van moonbird, Ambee en My Add On. Wij maken voor deze bedrijven de brug naar eindgebruikers en ondersteunen deze trajecten met co-creatiesessies en live tests. 

Meer informatie
Meer informatie over CrossCare 2.0 via deze website of neem contact op met Glenn Weyers via glenn.weyers@thomasmore.be
 

Verwante blogs