Ga naar de hoofdinhoud

Een lerend netwerk voor zorgzame technologie vanuit acht leidende principes

30/04/2024
Ingrid Adriaensen Business Developer

De acht Caring Technology Principles (ook 8 CTP genoemd) vormen samen een richtinggevend kader voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van zorgtechnologie. Men wil een omslag maken van slimme technologie naar zorgzame technologie, die in dienst staat van mensen en een betere levenskwaliteit ondersteunt. Op 17 april kwamen een 30-tal leden van het lerend netwerk van de 8 CTP samen bij Koning Boudewijnstichting in Brussel. Dit lerend netwerk is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Zorgproeftuin LiCalab coördineert het netwerk voor het Vlaamse landsgedeelte.

Binnen het lerend netwerk willen we leren van elkaar, maar ook instrumenten ontwikkelen die burgers, zorgprofessionals, technologieontwikkelaars en beleidsmedewerkers ondersteunen om de 8 CTP te leren kennen en gebruiken.

Daarnaast zoeken we samenwerkingen met personen en organisaties die in hun dagelijkse werking de principes al toepassen of die kaders scheppen waarmee de principes duidelijke raakvlakken hebben.

Tijdens dit lerend netwerk, gaven we een update over de instrumenten voor toepassing van de 8 CTP en werkten we met de leden aan de waardepropositie voor technologieontwikkelaars, burgers/patiënten, zorgverleners, overheden en investeerders.

Bart Degryse en Caren Seynaeve presenteerden het project ODIN van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen waarin medewerkers in een traject van 2 jaar zeer nauw betrokken werden bij innovatie binnen de organisatie. Als resultaat worden een viertal innovaties momenteel verder uitgewerkt. Een mooi voorbeeld van de filosofie van de 8 CTP waarbij het bottom-up betrekken van eindgebruikers centraal staat.

Daarnaast maakten de leden kennis met de werking van het VUB Kenniscentrum Data en Maatschappij (VUB Knowledge Centre Data & Society, Jonne Van Belle). Dit kenniscentrum ondersteunt bij het gebruik van technologie voor werkbaar werk op de werkvloer. Hoe kan je technologie goed implementeren, wat doe je met alle data, welk effect heeft technologie op mensen, hoe stel je een ethisch organisatiebeleid op in een organisatie…? Het doel is om methodes en instrumenten te ontwikkelen om juridische, sociale en ethische aspecten meer praktisch toepasbaar te maken.

Ten slotte stelde Carl Mörch het FARI AI for the Common Good Institute (VUB/ULB) voor. Dit instituut stel het algemeen belang centraal in AI, data en robotica-onderzoek. Het wil de kloof tussen AI-experten en gebruikers (bv. ziekenhuizen) overbruggen en moedigt innovatieve onderzoeksprojecten over sustainable AI aan.

De volgende maanden verfijnen we verder de 8 CTP-tools zodat ze helemaal klaar zijn voor gebruik en bekijken we hoe we nog meer kunnen samenwerken met andere netwerken en organisaties.

Meer informatie? Klik hier.
 

Groepsfoto van het lerend netwerk 8CTP

Verwante blogs