Ga naar de hoofdinhoud

Een opleiding voor personen met een zorgnood: resultaten online bevraging

29/05/2024
Leen Broeckx Panelmanager

In opdracht van het Regionaal Zorgplatform Kempen voerde LiCalab een online bevraging uit bij personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON), hun mantelzorgers en vertegenwoordigers. Deze bevraging had als doel om wensen en verwachtingen te verzamelen over een opleiding over het krachtig formuleren van levensdoelen.  

De resultaten van de bevraging bevestigen de ideeën uit eerdere co-creatieworkshops. Zo linken de resultaten van de waarden van de zorgrelatie met de aspecten die in de co-creatie aan bod kwamen. Continuïteit, respect, communicatie, zelfbeschikking en vertrouwen komen uit deze bevraging naar voren als meest belangrijke waarden. Meer dan de helft van de respondenten is vertrouwd met de term ‘doelgerichte zorg’ en past deze toe. Deze verdeling geldt voor zowel PZON, mantelzorgers als vertegenwoordigers van PZON. Toch zien we aan de hand van de stellingen dat het vaak nog moeilijk is om doelgerichte zorg in praktijk om te zetten. Wat het verwoorden van levensdoelen en het vragen naar informatie betreft, scoort de PZON hoger dan zijn mantelzorger.

Wat de opleiding betreft, worden volgende thema’s het meest aangeduid: informatie en overzicht van (financiële) tegemoetkomingen, eigen levensdoelen bepalen, patiëntrechten en (digitale) gezondheidsvaardigheden. De respondenten geven de voorkeur aan een opleiding in een beperkte groep van 5 tot 8 deelnemers met een combinatie van fysieke en online bijeenkomsten. Met deze inzichten kan het Regionaal Zorgplatform Kempen een opleiding samenstellen die nauw aansluit bij wat de PZON, hun mantelzorger of vertegenwoordiger nodig heeft om de doelgerichte zorg in de praktijk te brengen.

Meer informatie
Neem contact op met Leen Broeckx via leen.broeckx@thomasmore.be

Met financiële steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck (Koning Boudewijn Stichting). 

Verwante blogs