Ga naar de hoofdinhoud

Leesvaardigheid

30 mei 2023

Na de ronduit dramatische resultaten van het laatste PIRLS-onderzoek over leesvaardigheid, werden verschillende nieuwsitems in de nationale pers gewijd aan wat er volgens het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren kan gebeuren om de kwaliteit van onze scholen weer te verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht. Klik op de titel voor het artikel.

1 . Waarom deze school in Nederland er wel in slaagt prestaties op te krikken (De Morgen)

Als de prestaties van leerlingen in razend tempo achteruitgaan, hoe keer je dan toch zo snel mogelijk de trage tanker die onderwijs is? In de Nederlandse scholengroep Wijs! menen ze de oplossing gevonden te hebben: inzetten op een kennisrijk curriculum en effectieve didactiek.

2. Deze scholen bewijzen dat we de leescrisis kunnen bezweren: 'Iédere les is er een in begrijpend lezen (De Standaard)

Leerlingen van enkele Nederlandse scholen scoren verrassend hoog op begrijpend lezen. Het recept? Gewoon goed onderwijs geven, met een nadruk op brede kennis en hoge ambities.

3. Hoe maak je het onderwijs beter? "Weten helpt en de leraar moet de dans leiden" (VRT NWS & De Afspraak)

Lezen komt nu heel sterk in de aandacht, maar we weten dat dit niet het enige probleem is”, zegt Tim Surma in “De afspraak”. Volgens hem zit het probleem veel dieper en kan je twee grote oorzaken aanwijzen: wat onderwijzen we aan leerlingen en hoe. 

4. De lat laag leggen in het onderwijs is het domste dat je kan doen (De Tijd)

Ons onderwijs kan niet meer wat het vroeger wel kon: alle jongeren optillen, ongeacht het milieu waaruit ze komen. Om de kwaliteit te verbeteren moeten we taal en kennis weer centraal stellen, de leerkrachten herwaarderen en de koepels hervormen. ‘Je mag nooit toegeven op achterstand.’

5. Onderwijs in crisis (De Zevende Dag)

Uit het recentste PIRLS-onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid in het vierde leerjaar sterk is afgenomen. Dat leidde tot verontwaardigde reacties in het Vlaams Parlement. Wat kan er gebeuren om het tij te keren? En wat kunnen we leren van scholen waar extra wordt ingezet op leesvaardigheid? Saar De Bruyn, leraar lager onderwijs uit de A-HA school in Kontich (waar ExCEL mee samenwerkt) geeft inzage in hoe zij evidence-informed aan de slag gingen.