Ga naar de hoofdinhoud

Schoolbegeleidingstrajecten

Gedurende¬†twee schooljaren¬†gaat ons Expertisecentrum samen met ¬†je school een¬†intensief begeleidingstraject¬†aan. Zowel de inhoud van het traject als de opbouw en begeleidingsvormen steunen op robuust wetenschappelijk onderzoek. Zo zetten we de inzichten en bouwstenen die bijdragen aan beter leren voor leerlingen ook in bij het ‚Äėprofessioneel leren‚Äô van leraren: ‚ÄėPractice what we preach‚Äô. De inzichten en bouwstenen voor effectieve didactiek worden uitgelegd met behulp van tal van goede (en minder goede) voorbeelden en na het checken van begrip via casussen worden de aanpakken ingeoefend in de eigen klassen. Later in het traject gaan leraren bij elkaar op collegiaal lesbezoek om verder van elkaar te leren. Een opschaling naar een duurzame, schoolbrede implementatie van effectief lesgeven is een volgende stap om zo een sterke visie op excellent en rechtvaardig onderwijs uit te dragen. ¬†¬†

Inhoud

Het¬†boek ‚ÄėWijze Lessen-twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek‚Äô¬†vormt de inhoudelijke focus van het traject. Samen met het hele team bestuderen we de meest essenti√ęle en recentste wetenschappelijke inzichten rond leren en instructie, samen met twaalf kansrijke didactische principes (=bouwstenen) die uit die inzichten voorvloeien. We vertrekken daarbij vanuit herkenbare situaties (soms frustraties), bespreken mogelijke verklaringen vanuit de wetenschap, aangevuld met de krachtige ingredi√ęnten en eventuele valkuilen bij het implementeren van de bouwstenen. De concrete voorbeelden die we meegeven, zijn meteen inzetbaar in de eigen klas. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de specifieke context van je school.

Verloop

In vier studiedagen verdeeld over twee jaar leiden we het lerarenteam doorheen de Wijze Lessen. Tussen de verschillende studiedagen gaan de leraren aan de slag binnen een vooropgesteld kader om deze bouwstenen in de klaspraktijk toe te passen. Dit gebeurt via kleine leerteams waarvan alle leraren deel zullen uitmaken. Deze leerteams komen systematisch samen om elkaar te inspireren, te motiveren en te ondersteunen. Ook collegiale lesbezoeken met het oog op gesprekken over didactiek en de verbetering van de eigen praktijk staan hierbij op het programma. Dit alles wordt in goede banen geleid door een kernteam dat nauw samenwerkt met de schoolleiding en ons expertisecentrum.

Rolverdeling

Alle leraren worden betrokken bij het traject.¬†¬†Ze gaan¬† niet enkel deelnemen aan de studiedagen, maar gaan ook actief aan de slag met de bouwstenen in hun eigen klassen. Samen met drie tot zes collega‚Äôs vormen ze een leerteam. Binnen dit leerteam wisselen de collega‚Äôs ¬†ervaringen en idee√ęn uit, zoeken ze samen naar verklaringen voor bepaalde moeilijkheden of valkuilen, en moedigen ze elkaar aan om¬† hun didactiek bij te sturen en opnieuw te proberen.¬† Ze zullen in een verdere fase ook bij elkaar in de les op bezoek gaan met als doel de eigen lespraktijk te verbeteren en een blijvend gesprek over didactiek aan te gaan.

Het kernteam bestaat uit enthousiaste leerkrachten die erop gebrand zijn om zichzelf inhoudelijk te verdiepen in de wereld van effectieve didactiek. Zij vormen samen een lerend netwerk binnen de school, en houden het traject (in nauwe samenwerking met ons expertisecentrum) on track.

Ons expertisecentrum¬†zorgt voor de kennisdeling omtrent effectieve didactiek. Daarnaast bieden wij een weldoordacht en concreet kader aan waarbinnen het hele traject verloopt, met oog voor de context van de school zelf. Dit kader bestaat uit tal van ondersteunende documenten en ‚Äď overlegmomenten, die vanuit ons centrum geco√∂rdineerd worden.

De schoolleiding zorgt voor de omkadering van het traject. Zij doen er alles aan om het traject prioriteit te geven, zodat de leraar zich ten volle kan concentreren op het professioneel bijleren en het implementeren van effectieve praktijken, zodat het leren van elke leerling kan verbeteren.

Totaalaanpak

Naast het professioneel leren van het hele lerarenteam, voorzien we ook ondersteuning en kennisrijke input voor zowel de schoolleiding als het ICT-team. Zij krijgen eveneens één-op één-vormingen die volledig zijn afgestemd op hun specifieke leernoden en -vragen op dat moment.

Interesse? Neem contact met ons op!
Blariacumcollege
dots

Meer informatie? Contacteer ons!

Begeleider professionele ontwikkeling en onderzoeker

Dries D'haese

dots

Laat je gegevens achter om op de hoogte te blijven van ons werk

Inschrijven