Ga naar de hoofdinhoud

Effectieve curricula

Onderzoekslijn 3

Daar waar in de eerste twee onderzoekslijnen vooral het ‘hoe’ van onderwijs centraal staat, richt het Expertisecentrum voor Onderwijs en Leren (ExCEL) zich in deze derde onderzoekslijn op het ‘wat’ van onderwijs. Daarbij leggen we niet zozeer de focus op het macroniveau (eindtermen en leerplannen), maar wel op het meso- en het microniveau (d.w.z. school- en klasniveau).

Hoewel dat soms anders lijkt, bepalen scholen en leraren immers ook in belangrijke mate de inhoud van het onderwijs dat ze bieden. Denk bijvoorbeeld maar aan de selectie van leermiddelen, de keuze van specifieke lesonderwerpen en het bepalen van het relatieve belang dat op school of binnen een vak aan bepaalde curriculumdoelen gehecht wordt. Binnen het speelveld van eindtermen en leerplannen bepalen deze keuzes mee de kans dat alle leerlingen op school leren wat ze zouden moeten leren.

We voeren praktijkgericht  wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop leraren en scholen hun curriculum zo kunnen vormgeven dat effectief en efficiënt leren bij hun leerlingen ondersteund wordt. Op die manier bouwen we mee aan de best-evidence rond optimale curriculumcreatie en -implementatie.

jongen leest
dots

Bekijk onze andere onderzoekslijnen

Onderzoekslijnen

Lopende onderzoeksprojecten

Afgelopen onderzoeksprojecten

dots

Laat je gegevens achter om op de hoogte te blijven van ons werk

Inschrijven