Ga naar de hoofdinhoud

Project effectieve didactiek Frans in het basisonderwijs

19 september 2023

In het kader van een oproep van de Vlaamse overheid ter versterking van de lerarenopleidingen, dienden de VIVES Hogeschool en UCLL, samen met het Expertisecentrum Onderwijs en Leren (ExCEL) en KULeuven, een projectvoorstel in met als doel de kwaliteit van de lessen Frans in het basisonderwijs te ondersteunen. ExCEL Thomas More werkte mee aan de uitwerking van het project vanuit de expertise op het vlak van effectieve leer- en instructiestrategieƫn en door de technisch-didactische ontwikkeling van een online leerpad.

Het tweejarige project leverde volgende eindresultaten op:

  • Een online/blended leertraject voor leraren basisonderwijs (in opleiding);
  • Een e-book (omvat grotendeels de inhouden en toepassingen van het online leerpad en kan ingezet worden door lerarenopleidingen die geen gebruik maken van de ELO waarin het leerpad ontwikkeld werd, zijnde Toledo/Blackboard Ultra);
  • Een onderzoek naar de effectiviteit van het leerpad, dat uitgevoerd werd (i.s.m. KULeuven) met leraren van zowel deelnemende pilootscholen als de lerarenopleidingen van VIVES en UCLL.

In het online leerpad/e-book worden elf effectieve instructiestrategieƫn beschreven, gebaseerd op empirisch wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens worden deze strategieƫn toegepast in de context van de les Frans in het basisonderwijs. In iedere module worden concrete voorbeelden gegeven en worden zowel theoretische (kennistoetsen) als praktische toepassingen (instructietaal) verwerkt. Daarnaast worden digitale toepassingen beschreven die een meerwaarde kunnen betekenen voor een specifieke instructiestrategie. Input voor de praktische toepassing kwam zowel van lerarenopleiders als leraren basisonderwijs die deel uitmaakten van het projectteam.

Vanaf academiejaar 2023-2024 zal het leerpad verder uitgerold en gebruikt worden in de lerarenopleidingen van meerdere Vlaamse hogescholen (VIVES, UCLL, Thomas More, Karel de Grote, Artevelde, Odisee, Howest en PXL). Zij kunnen gratis van de online leeromgeving en/of het e-book gebruikmaken.