Ga naar de hoofdinhoud

We moeten inzetten op kennisrijk, engagerend en dus effectief onderwijs!

29 juni 2023

In een interview met COC voor Brandpunt bespreekt Michiel Wils het belang van een specifiek, doordacht kennisrijk curriculum.
Systematisch bouwen aan wereldse kennis bevordert niet alleen vaardigheden zoals begrijpend lezen en kritisch denken, maar ook toekomstig leren. Daarnaast staat hij stil bij het sociaal-rechtvaardigheidsaspect, want elk kind heeft recht op een rijke kennisbasis.

Lees hier het artikel!

Bronnen

Van Hees E., Willekens P. en Verstraeten K. (juni 2023). We moeten inzetten op kennisrijk, engagerend en dus effectief onderwijs. Brandpunt 9, 6-9