Ga naar de hoofdinhoud

Zet de basis weer in de basisschool

De Standaard | 17 december 2022

Dat onze kinderen steeds minder goed rekenen, lezen en schrijven, is al lang geen nieuws meer. Voor wie die evolutie altijd heeft gerelativeerd, was het vaak ook geen probleem. De kwaliteitsdaling treft vooral kinderen van wie de ouders geen opiniemaker, academicus of andere hoogopgeleide zijn. De belangrijkste factor die het leren beïnvloedt, is wat de leerling al weet, luidt de wetenschappelijke consensus binnen de cognitieve psychologie. Nieuwe kennis en vaardigheden verwerven lukt beter als je al veel kennis en vaardigheden hebt verworven. Vergelijk het met een nieuwe taal leren: dat gaat ook makkelijker naarmate je meer talen kent.

dots