Ga naar de hoofdinhoud

Over kwaliteitsvolle schoolboeken

10 oktober 2022

Vandaag werd het rapport van de Kwaliteitsalliantie Leermiddelen voor Secundair Onderwijs vrijgegeven. De Kwaliteitsalliantie werd geleid door Luc De Man. Het rapport weerspiegelt de visie op kwaliteit in leermiddelen van een zeer breed veld van betrokkenen (met onder meer een representatie van leraren, vertegenwoordigers van ouder- en leerlinggroepen, educatieve uitgeverijen, pedagogische begeleidingsdiensten, onderwijsinspectie en onderwijsonderzoekers). 

Het rapport van de Kwaliteitsalliantie schetst een goed beeld van de noden en wensen m.b.t. de leermiddelen in het secundair onderwijs van alle betrokkenen. Tegelijkertijd werden er engagementen ondertekend door de betrokkenen om de kwaliteit in leermiddelen op te volgen, in kaart te brengen en waar nodig te optimaliseren in de komende jaren. Deze engagementen zijn een eerste stap in de goede richting.

Kim Bellens, senior-onderzoeker van het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas More, maakte deel uit van de alliantie. Zij deed eerder al onderzoek naar de effectiviteit van leermiddelen in Vlaanderen (waarvan een aantal resultaten staan neergeschreven in twee blogberichten: Het gebruik van schoolboeken: Een tast in het duister of een doortaste keuze? en Wijze lessen voor het gebruik van schoolboeken: door de ogen van de leerpsychologie).

Bekijk het rapport hier

Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs

Daarnaast – of daarop voortbouwend – loopt er binnen ons Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas More het onderzoeksproject ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs’. 

Het project kadert binnen een O&O-opdracht van de Vlaamse Overheid. In dit project definiëren promotoren Pieter Verachtert en Kim Bellens en onderzoekers Henk Byls, Joke Van Assche en Jonas Dockx (KU Leuven) kwaliteit wat nauwer, met name als het ondersteunen van het cognitieve leer- en onderwijsproces in de klas.

Prof. dr. Paul A. Kirschner en prof. dr. Daniel Muijs ondersteunen dit project vanuit hun onderzoeksexpertise in cognitieve psychologie en lerareneffectiviteit. Uit robuust wetenschappelijk onderzoek weten we al zeer veel van hoe leerlingen leren en hoe leer- en onderwijsprincipes kunnen vertaald worden in handboeken.

Op basis van dit onderzoek wordt door het Expertisecentrum Onderwijs en Leren een kwaliteitskader uitgewerkt dat leraren en scholen ondersteuning biedt bij het kiezen voor een bepaald leermiddel, en dat ontwikkelaars van leermiddelen handvatten biedt om leermiddelen uit te rusten met effectieve didactische kenmerken.

Dit alles uiteraard vanuit de gedachte ‘the proof of the pudding is in the eating’, waarbij leraren een onmisbare schakel zijn om kwaliteitsvolle handboeken tot hun recht te laten komen binnen hun kwaliteitsvolle lessen!

Projecten

Experten

Onderzoeker

Kim Bellens

Expertise: methodologie, leermiddelen, lerareneffectiviteit

Onderzoeker

Henk Byls

Expertise: leermiddelen