Ga naar de hoofdinhoud
BOEK

Wijze lessen. Digitale didactiek

INZICHTEN

Net als het boek 'Wijze lessen', begint het boek 'Wijze lessen. Digitale didactiek' met een aantal inzichten uit de wetenschap.  We bespreken zes inzichten die specifiek relevant zijn voor door technologie ondersteund lesgeven en leren. Deze inzichten vormen de basis voor de uitwerking van de twaalf bouwstenen voor effectieve digitale didactiek .

Op deze pagina vind je een aantal extra bronnen en actueel onderzoek die te maken hebben met één van de zes inzichten. Op deze manier kan je je verder verdiepen in de wetenschappelijke achtergrond, of je kennis verbreden aan de hand van blogposts en podcasts over het thema. 

Onze wetenschappelijke basis

Kan EdTech een meerwaarde betekenen voor de instructie van de leraar en het leren van leerlingen? Wanneer en hoe lukt dat? Bij deze vragen laten we
ons leiden door bevindingen op basis van wetenschappelijk onderzoek. We onderbouwen ons verhaal met resultaten van studies die de toets van tijd en
herhaling/replicatie hebben doorstaan – dit noemen wij robuust onderzoek en trachten deze te vertalen naar de onderwijspraktijk. Op deze manier hopen
we je als lezer onderbouwde inzichten te verschaffen op basis waarvan je als expert-leraar keuzes kan maken voor je eigen instructie.

We baseren ons voornamelijk op empirisch onderzoek dat enerzijds gericht is op hoe mensen leren (de cognitieve psychologie) en anderzijds experimenteel EdTech-onderzoek waar media met elkaar vergeleken worden (mediavergelijkingsstudies). De cognitieve psychologie is de tak van de psychologie die zich toelegt op het bestuderen van hoe mensen denken, leren, onthouden en vergeten. De structuur van het menselijk geheugen en de verschillende cognitieve processen die er plaatsvinden spelen een belangrijke rol in de cognitieve psychologie. Onder experimenteel EdTech-onderzoek of mediavergelijkingsstudies (media comparison studies) verstaan we een onderzoeksopzet waarbij alle factoren van de instructie – didactiek, inhoud, tijdsduur, hoeveelheid oefenen – in
de verschillende experimentele groepen gelijk gehouden worden, behalve de inzet van een digitale toepassing.

Wijze Lessen Digitale Didactiek: 6 inzichten

"Op basis van wetenschappelijke evidentie maken expertleraren didactische keuzes in de context van hun klaspraktijk"

Buelens, Schroeven, Surma, Vanhoyweghen, Kirschner, 2024

De 6 inzichten van Wijze lessen. Digitale didactiek

In het boek bespreken we zes inzichten die specifiek relevant zijn voor door technologie ondersteund lesgeven en leren. De zes inzichten vormen de basis voor de uitwerking van de twaalf bouwstenen voor effectieve digitale didactiek.

Naar de bouwstenen

Podcasts, blogposts en hapklaar onderzoek