Ga naar de hoofdinhoud

Duurzame en flexibele productie

Hoe kunnen we hedendaagse productieprocessen optimaliseren, verduurzamenĀ en digitaliseren? In ons onderzoek nemen we het volledige proces onder de loep: van de ontwerpfase over de productie- en de kwaliteitsfase.Ā 

Naar de expertise

Toegepaste AI

Hoe kan artificiĆ«le intelligentie in de praktijk ingezet worden? Wij focussen ons op de ontwikkeling vanĀ AI-oplossingen in reĆ«le toepassingen. Onze missie is om AI meer toegankelijk te maken en bedrijven die niet met AI bezig zijn de concrete mogelijkheden te tonen.

Naar de expertise

Duurzame mobiliteit

Hoe kunnen we deĀ ecologische impact van mobiliteit verkleinenĀ enĀ mobiliteit afstemmen op de gebruikersnoden? We onderzoeken verschillende aspecten om voertuigen zo efficiĆ«nt mogelijk te gebruiken: van het optimaliseren van trajecten en rijgedrag tot levensduurverlenging van elektrische wagens.

Naar de expertise

Duurzaam ontwerp

Hoe kunnen we onze samenleving duurzamer en inclusiever maken? Daar zetten wij mee onze schouders onder met ons onderzoek naarĀ circulair en inclusief ontwerp. We willen ruimtes en de diensten daarbinnen meer circulair en toegankelijker maken voor iedereen.

Naar de expertise

Embedded & ICT systems

Stel je eens een leven voor zonder smartphones of computers?Ā Slimme apparatenĀ zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Aan de basis van zoā€™n slim apparaat ligt doorgaans een doordacht stuk elektronica: een embedded systeem. De onderzoekslijn ā€˜Embedded systemsā€™ is gespecialiseerd in het ontwikkelen vanĀ hard- en software voor elektronica.

Naar de expertise