Ga naar de hoofdinhoud
Expertise

Duurzaam ontwerp

Hoe kunnen we via ontwerp de transitie naar een meer duurzame samenleving  versnellen?  Hoe kunnen we de ecologische voetafdruk van interieur en ruimtes verkleinen? Hoe kunnen we ontwerpen voor een zo breed en divers mogelijke doelgroep?  Dat is de focus van ons onderzoek naar circulair en inclusief ontwerpen. 

Ontwerp voor mens en omgeving

Duurzaam ontwerpen is een complex vraagstuk. Het gaat verder dan de zoektocht naar de juiste materialen, maar focust ook op de ruimtelijke omgeving, zijn niet-tastbare diensten en de integratie ervan in een breder ecosysteem. Bij Thomas More onderscheiden we ons door onze aandacht voor al deze facetten in de ruimtelijke omgeving, toegepast binnen het brede topic duurzaamheid. Dit met een focus op ontwerpen binnen een circulaire economie én voor een inclusieve samenleving. In het ideale geval ondersteunen en/of versterken deze elkaar. 

Tools en methodieken

Onze onderzoeksprojecten gaan uit van design thinking, space & service design en een participatieve aanpak. Hier verzamelen we onderzoekdata via interventies en ontwikkelen ontwerpmethodieken met oog op het duurzaam en inclusief maken van ruimte, diensten en ecosystemen. Vervolgens vertalen we onze inzichten naar de praktijk aan de hand van tools, proof of concepts, ontwerpsheets, games, cases, workshops, lezingen, enzovoort.

We richten ons op het ontwerpveld (architecten, interieurvormgevers…), op overheden en sociaal-maatschappelijke organisaties gekoppeld aan de publieke ruimte (musea, openbare diensten, parken, onderwijs,...) en zorgruimtes (zoals ziekenhuizen en serviceflats).

Circulair ontwerp

We onderzoeken circulariteit: van het¬†inzetten van milieubewuste materialen tot het uitwerken van een toekomstbestendig aanpasbare ruimtelijke omgeving.¬†Op basis van onderzoek ontwikkelen we een methodiek met ontwerpstrategie√ęn, -principes en -methodes om interieurvormgevers (en andere belanghebbenden) houvast te bieden in hun zoektocht naar een circulair ontwerp. We vertalen deze methodiek bovendien naar bruikbare tools, handleidingen, inspiratiefiches, ‚Ķ die direct bruikbaar zijn in de sector en daarbuiten.¬†¬†

 

Inclusief ontwerp

We onderzoeken inclusie: het herkennen van exclusie, het leren uit diversiteit en het oplossen voor één maar uitbreiden naar velen. We streven naar het includeren van diverse mensen en hun veranderende behoeften in (publieke) ruimte en diensten. Dit door het ondersteunen van het ontwerpveld en andere belanghebbenden bij het verkennen, ontwikkelen en reflecteren van inclusieve oplossingen en projecten. Dit kan vorm krijgen via ontwerpgidsen, (co-creatie) workshops, lezingen, games….

Space & Service Design Field Lab

In het Space & Service Field Lab testen we onze methodes en tools en passen we ze toe op re√ęle cases met impact. We gaan met een multidisciplinair team van jong-professionals op zoek naar innovatieve concepten voor diensten gekoppeld aan de ruimtelijke of digitale context.

Naar meer aanbod en info

Projecten

Experten

Onderzoeker

Nannerli Potvlieghe

Nannerli behaalde haar Master in de Productontwikkeling in 2022 waarin zij zich voornamelijk verdiepte in strategic design, user-centered design, product-service systems en CAD. 

Coördinator Onderzoekslijn

Jan Roekens

Van opleiding is Jan Roekens Ingenieur-Architect (master). Als onderzoeker bij Thomas More bouwde hij expertise op in Circulair Design met focus op het duurzaam ontwerpen van ruimtes, diensten en systemen.

Onderzoeker

Leen Van Aken

Leen Van Aken is Master in architectuur, Lektor in ergonomie en duurzaam ontwerpen. En werkt nu als onderzoeker bij Thomas More.

Researcher

Nansi Van Geetsom

Nansi has a background in interior architecture and education and instructional sciences. Her current research focuses on the systemic approach to space and service design, emphasizing social inclusion and impactful entrepreneurship.

Onderzoeker

Nansi Van Geetsom

Nansi heeft een achtergrond in interieurarchitectuur en opleidings- en onderwijswetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de systemische benadering van ruimte- en serviceontwerp, met de nadruk op sociale inclusie en impactvol ondernemerschap.

Researcher

Andrea Wilkinson

Andrea's research focuses on design participation with a specific focus on design equity and designing for care: with a focus on how participation informs the design of products and services.

Onderzoeker

Andrea Wilkinson

Haar onderzoek richt zich op ontwerpparticipatie met een specifieke focus op ontwerpgelijkheid en ontwerpen in de zorg: met een focus op hoe participatie het ontwerp van producten en diensten informeert.