Ga naar de hoofdinhoud

Impactmeting voor trainingen

Trainingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg: hoe impact meten?

In een snel evoluerend welzijnslandschap is het voor organisaties belangrijk om permanent te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Het helpt om bij te blijven met de nieuwste inzichten, de bestaande praktijk te optimaliseren, of om nieuwe methodieken of technieken sneller ingang te laten vinden. Vorming, training en opleiding betekenen een significante investering in tijd en in middelen. Inschatten of en in welke mate trainingen effectief impact realiseren is dan ook van belang.

Een impactmeting van trainingen biedt organisaties zicht op de motieven van cursisten om aan trainingen deel te nemen, en op de kwaliteit en het leereffect ervan. Cursisten kunnen de impactevaluatie gebruiken om zelf zicht te krijgen op hun individuele vooruitgang en op de resultaten van hun deelname aan een training. Daarnaast biedt een structurele impactmeting de mogelijkheid voor vormingsorganisaties om hun aanbod te optimaliseren en te verantwoorden ten aanzien van subsidiërende overheden, opdrachtgevers en werkveldorganisaties.

Daarom ontwikkelde Onlinehulp Vlaanderen een eenvoudig meetinstrument gericht op het verbeteren van het eigen leeraanbod. 

 

Meer info over het instrument

Projecten