Ga naar de hoofdinhoud

VITALISE-project over het ecosysteem van proeftuinen succesvol afgerond

29/05/2024
Kim Helsen Onderzoeker

In het H2020-project VITALISE werkten onderzoekers uit 19 organisaties in Europa en Canada samen om gestroomlijnde procedures en tools voor proeftuinonderzoek in de gezondheids- en welzijnssector te ontwikkelen. We delen graag de belangrijkste verwezenlijkingen.

VITALISE verenigde de drie grootste proeftuinnetwerken in Europa: ENoLL, EITHealth en Forum LLSA, om een ecosysteem van proeftuinen voor gezondheid en welzijn te creëren. Multidisciplinaire onderzoekers voerden gezamenlijke onderzoeksactiviteiten uit, openden hun infrastructuur voor externe onderzoekers en harmoniseerden procedures, opleidingsmethoden en digitale tools voor proeftuinonderzoek.

Op vlak van ICT tools co-creëerde het Vitalise consortium het panelmanagementprogramma PaneLab, het innovatieplatform AccelUp als toegangspoort tot een netwerk van proeftuinen voor bedrijven en onderzoekers en het Discovery portal met synthetische en geanonimiseerde onderzoeksdata voor externen. 

Maar liefst 122 externe onderzoekers maakten via een open oproep gebruik van de 17 onderzoeksinfrastructuren van het VITALISE-consortium. Onderzoekers konden ervoor kiezen om een eigen onderzoeksvoorstel in te dienen of om aan te sluiten bij één van de drie gezamenlijke onderzoekslijnen binnen Vitalise, namelijk: (1) Revalidatie, (2) Transitionele zorg (bv. van het ziekenhuis naar de thuisomgeving) en (3) Zorgondersteunende technologie in de thuisomgeving. Bij LiCalab verwelkomden we 18 onderzoekers uit 8 verschillende landen. Zo ondersteunden we onderzoekers om een ‘user café’ voor innovaties op te zetten (Noorwegen), een exoskeleton dat gebarentaal omzet in gesproken of geschreven tekst te testen (Roemenië), het effect van omgevingsgeluiden op het welzijn van mensen (VK) of het verband tussen fysieke activiteit en de menopauze te onderzoeken (Ierland), de gebruikerservaring van een sta- en loophulpmiddel bij revalidanten te testen (Frankrijk), een app om mensen met Parkinson meer continu op te volgen en barrières voor het gebruik van digitale gezondheidstoepassingen met Lego Serious Play.

Als kers op de taart vond op 22/2/24 het afsluitende Health & Wellbeing symposium plaats. VITALISE wil dit evenement jaarlijks herhalen en heeft een harmonisatiewerkgroep opgericht in samenwerking met ENoLL, die ervoor zorgt dat de onderzoeksresultaten duurzaam worden opgevolgd en verdergezet. Met deze gezamenlijke inspanningen zet VITALISE een grote stap vooruit in de harmonisatie en innovatie van gezondheids- en welzijnsonderzoek.

Meer informatie
Bezoek de projectwebsite van Vitalise of neem contact op met Kim Helsen via kim.helsen@thomasmore.be.
 

Verwante blogs