Ga naar de hoofdinhoud

Het boek “Wat werkt?”: accuraat en brandend actueel, én nu open source!

17/07/2023
Kim Bellens Onderzoeker

Elke directeur/schoolleider, beleidsmedewerker, pedagogisch begeleider, schoolbestuur … in het basisonderwijs stelt zich de vraag: waar moeten we de komende jaren naartoe met ons onderwijs? Waar zetten we als school best op in om te blijven zorgen voor hoge prestaties, grote leerwinst én een hoog welbevinden van leerlingen? Hoe organiseren we onze basisschool optimaal? Kortom: Wat werkt (nog steeds!) in het basisonderwijs?

Acht jaar geleden schreef ik samen met Prof. dr. Bieke de Fraine het onderzoeksgebaseerd boek ‘Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs’. Deze acht jaar, een doctoraatsproefschrift, een huwelijk en twee kinderen en tal van onderzoekswerk in het Vlaamse (basis)onderwijs later, merk ik dat het werk nog steeds accuraat en brandend actueel is. Met ExCEL kunnen we je vanaf nu volgende twee zaken aanbieden.

Een gratis boek voor iedereen!

Als eerste krijgt iedereen gratis toegang tot het boek. Download het hier. Het boek biedt een antwoord op bovenstaande en vele andere vragen omtrent de vraag ‘wat werkt’ in het basisonderwijs. Het geeft een helder en concreet overzicht van de belangrijkste kenmerken die een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Het boek focust voornamelijk op de invloeden van leerkrachten, de klas- en schoolpraktijk, het schoolbeleid en de bredere schoolcontext. Daarnaast beschrijft het ook een aantal kenmerken van het kind en de thuisomgeving. Op deze manier vormt ‘Wat werkt?’ een inspiratiebron voor beleidsmakers, directeurs, pedagogisch begeleiders, leraren en andere onderwijsbetrokkenen. Het helpt hen om dag in dag uit bewust te kiezen voor effectief basisonderwijs aan álle leerlingen.

Professionalisering

Ten tweede komen we graag naar je toe om de inzichten die in het boek aan bod komen – en aangevuld met recente vernieuwde onderzoeksinzichten – te bespreken. Vooral voor schoolleiders, begeleiders, schoolbesturen biedt het boek waardevolle inzichten om mee aan de slag te gaan. We gaan graag samen op zoek naar de mogelijkheden en uitdagingen die deze inzichten voor uw onderwijspraktijk stellen.

Verwante blogs