Ga naar de hoofdinhoud

Deeltijds onderwijs

Voor verschillende graduaats- en bacheloropleidingen zijn er alternatieve trajecten van minder dan 60 studiepunten per jaar. Daarmee wordt de opleiding gespreid over langere tijd: bij graduaatsopleidingen van 2 naar 3 jaar en bij bacheloropleidingen van 3 naar 4 jaar,

Contacttijd beperkt en gebundeld

In sommige trajecten worden de lessen en examens gepland op een vaste lesdag in de week. Heel voorspelbaar, zodat je je werkschema hieraan kan aanpassen. Andere trajecten plannen ze op weekavonden en zaterdagen. Of een combinatie van beide, dat bestaat ook. In trajecten voor afstandsonderwijs worden contacturen tot een minimum herleid.

Werkplekleren of opgeleid worden op de werkplek

In verschillende trajecten is er een groot aandeel leren op de werkplek. Er bestaan formules waarbij je student bent en deeltijds op de werkplek begeleid wordt en formules waarbij je voltijds aan het werk bent en vanuit de hogeschool begeleid wordt. 

Zij deden het je voor
dots-alt